Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • El Col·legi d’Economistes de Catalunya alerta que l’evolució de l’atur i l’ocupació a Catalunya és pitjor que al conjunt de l’estat

Notícies

26 gen 2023

El Col·legi d’Economistes de Catalunya alerta que l’evolució de l’atur i l’ocupació a Catalunya és pitjor que al conjunt de l’estat

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

Les dades fetes públiques avui per l'Enquesta de Població Activa (EPA) relatives al mercat de treball del quart trimestre del 2022 constaten la pèrdua progressiva de ritme de l'economia i la moderació en l'evolució de les xifres d'ocupació i aturiniciada l'estiu passat. En termes generals, s'observa un comportament negatiu en comparació amb el tercer trimestre, tot i que en relació a finals del 2021, i, per tant, pel global de l'exercici 2022, es palesa una millora gràcies a la bona marxa experimentada sobretot en la primera part de l'any.


A Espanya, el nombre d'ocupats ha patit una contracció en els darrers tres mesos de l'any passat d'un 0,4% respecte al tercer trimestre (-81.900 persones), encara que en comparació amb el quart trimestre de l'exercici anterior s'ha produït un increment d'un 1,38%, fins a situar-se en 20.463.900 persones. Aquesta evolució s'explica, bàsicament, pel comportament de l'ocupació en el sector privat (82,7% del total).


En el cas de Catalunya, el total d'ocupats en el darrer trimestre del 2022 ha disminuït un 1,15% en relació al trimestre anterior, si bé ha crescut un 0,60% en comparació amb els últims tres mesos del 2021, fins a situar-se en 3.519.000 persones (17,2% de l'Estat). Aquesta pitjor evolució dels indicadors catalans respecte dels estatals aconsellen, segons el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy, "prendre mesures de llarg abast per part del Govern i del Parlament, i justifiquen la necessitat urgent d'aprovar uns nous Pressupostos de la Generalitat per al 2023 per generar estabilitat econòmica i disposar d'eines per contribuir a la creació d'ocupació".


Per la seva banda, el nombre d'assalariats a Espanya ha caigut respecte al període juliol-setembre en 31.700 persones, però augmenta en 397.300 persones en relació al darrer trimestre de l'any anterior, amb una evolució dispar dels que tenen contractes indefinits i dels temporals: els primers s'incrementen i els segons es redueixen. Destaca també que l'ocupació a temps complert ha disminuït en 241.500 persones entre el tercer i el quart trimestre. D'altra part, el total de persones treballadores per compte propi ha patit un descens durant el darrer trimestre del 2022, ja sigui en comparació amb el trimestre anterior (34.700 persones) o en relació al mateix període del 2021 (111.200 persones).

Segons sector d'activitat, el millor comportament anual correspon als serveis, que registren un increment de 314.300 ocupats, seguit de la indústria i la construcció. No obstant això, aquestes branques han patit un retrocés en el nombre d'ocupats entre el tercer i el quart trimestre.

Per comunitats autònomes, les que experimenten un millor comportament entre trimestres són Canàries, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana, mentre que Catalunya pateix un descens d'un 1,15%, superior a la mitjana estatal (0,40%). En taxa interanual, gairebé totes les comunitats autònomes registren increments de l'ocupació, destacant l'ascens d'un 0,60% en el cas català, inferior a la pujada mitjana de l'Estat (1,38%).


Pel que fa a l'atur, cal apuntar que s'experimenta un augment en el nombre de persones aturades a Espanya de 43.800 persones durant el quart trimestre en comparació al trimestre anterior (1,47%), tot i que en relació als darrers tres mesos del 2021 s'enregistra un descens d'un 2,57%, situant-se en 3.024.000 persones. A Catalunya, el total de persones aturades s'incrementa en el període octubre-desembre del 2022 un 6,01% en relació al trimestre anterior i cau un 2,09% respecte al quart trimestre del 2021 fins a situar-se en 387.200 persones (12,8% de l'Estat). Subratllar que a Espanya s'ha produït un augment de la desocupació, tant intertrimestral com interanualment, en els sectors serveis, indústria i construcció, mentre que s'ha produït un descens a l'agricultura. L'atur entre els que cerquen el seu primer lloc de feina cau entre el tercer i quart trimestre, però puja entre finals del 2021 i del 2022. D'altra banda, el nombre de llars amb tots els membres actius en atur han augmentat a nivell trimestral i també a escala anual.


D'aquesta manera, la taxa d'atur ha pujat durant el quart trimestre del 2022 en relació al trimestre anterior, tot i que disminueix respecte al darrer trimestre del 2021. A Espanya s'ha situat en un 12,87%, superior al 12,66% del tercer trimestre però inferior al 13,32% de finals del 2021. Per la seva banda, a Catalunya la taxa de desocupació ha estat del 9,91%, per sobre del 9,31% del trimestre anterior, tot i que per sota del 10,16% del quart trimestre del 2021.


Per demarcacions, Barcelona és la que presenta una major taxa d'atur (10,15%), mentre que Tarragona, Lleida i Girona s'han situat per sota dels dos dígits (9,81%, 9,47% i 8,54%, respectivament).

 

[+] veure nota de premsa

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA