Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • El Col·legi presenta 16 propostes prioritàries pel futur de Catalunya

Notícies

3 mai 2024

El Col·legi presenta 16 propostes prioritàries pel futur de Catalunya

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

Cara a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024, que es celebraran el proper 12 de maig, la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha elaborat un document amb 16 propostes que considera prioritàries traslladar als candidats i candidates dels diversos partits polítics.


El Col·legi destaca que, en l'actualitat, Catalunya està immersa en una cruïlla complexa, condicionada per la geopolítica i per importants transformacions conjunturals i estructurals, front la qual cal ser optimista atès l'experiència exitosa palesa al llarg de la història en reptes similars. Davant d'aquesta situació, demana un Govern de la Generalitat fort, que doni estabilitat i seguretat, sustentat en el consens, que prengui decisions efectives i sense dilació, i potenciador de la col·laboració público-privada i público-pública.


En línia amb el seu compromís amb la societat catalana i les seves diferents institucions en favor del progrés i el benestar dels ciutadans, i d'acord amb el seu tradicional tarannà de construir propostes realistes dirigides a les autoritats i als representants polítics, el Col·legi d'Economistes de Catalunya presenta un document que conté setze propostes prioritàries, agrupades en tres grans blocs temàtics, que considera imprescindibles i urgents d'endegar: 1) Finançament, pressupostos i administracions públiques; 2) Infraestructures i territori; i 3) Model productiu.

 

Dins del primer Bloc, Finançament, pressupostos i administracions públiques, el Col·legi considera prioritari reformar profunda i àmpliament l'actual model de finançament autonòmic, i que aquest sigui equitatiu, lleial institucionalment, que respecti l'ordinalitat i que estableixi un nivell de solidaritat territorial. D'altra banda, proposa replantejar els impostos propis i cedits, per tal d'aconseguir un millor sistema tributari, garantir uns majors percentatges d'execució de les inversions públiques marcades pels pressupostos de l'Estat i de la Generalitat, i remodelar les administracions públiques a tots els nivells.

 

Dins del segon Bloc, Infraestructures i territori, el Col·legi reclama urgència per definir i endegar un pla per afrontar la sequera, i en paral·lel un nou model energètic, tots dos amb visió de mitjà i llarg termini. Així mateix, apunta el desplegament de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, la configuració efectiva del Corredor del Mediterrani i la resolució dels problemes de Rodalies. En matèria d'habitatge, es sol·licita la implementació d'una política efectiva que augmenti l'oferta, majors recursos públics, agilitzar el procés burocràtic, reformular els instruments urbanístics, i facilitar l'accés al finançament.

 

Finalment, en el tercer Bloc, Model productiu, demana definir amb claredat el model pel que aposta Catalunya, que combini els sectors tradicionals i la nova economia, que recolzi el sector primari (modernització del regadiu i impuls de la bioeconomia circular), el sector industrial (mantenir el Pacte Nacional per a la Indústria per assolir un pes industrial del 25% del PIB el 2023), el sector turisme (cohesió territorial de l'oferta, posicionar l'oferta en nous mercats, i desestacionalitzar el turisme), el sector comerç (accelerar la modernització de la normativa, alternatives a la distribució a domicili de compres online, i més formació), i el sector salut (fomentar la posició capdavantera de Catalunya i dinamitzar l'ecosistema de salut). La sostenibilitat i la digitalització han de ser els eixos fonamentals, amb un impuls de la productivitat, la innovació i el talent.

 

El Col·legi es posa a disposició del futur Govern de la Generalitat, dels grups polítics i del conjunt del Parlament de Catalunya per detallar les setze propostes i per treballar conjuntament amb l'objectiu d'assolir les diferents fites plantejades.

 

 

Document amb les 16 propostes prioritàries

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA