Jornada dels EconomistesDetall
Geopolítica i geoeconomia:
un ordre econòmic mundial canviant

Presentació

El programa de la Jornada anual dels Economistes 2016 fa ben palés el nostre lema: al servei dels professionals de l’economia i de l’empresa i (podem afegir) de la societat, tal com posen de relleu les sessions tant de caire professional com estratègiques que enguany enlairen la seva mirada a les noves tendències de caire mundial.

Així en l’aspecte fiscal es tractarà el pla d’acció aprovat per l’OCDE per tal d’establir límits a la ‘planificació’ fiscal internacional. La necessària transparència i l’eficient control de la gestió dels fons i organismes públics requereix d’un marc de relació entre l’auditor de comptes i els òrgans de supervisió de la cosa pública. L’anàlisi dels fraus i escàndols en comptabilitat i finances fan necessari instruments per tal d’assegurar la fiabilitat de la informació empresarial. En això hi pot ajudar la modificació del Codi Penal que augmenta les responsabilitats dels administradors concursals, però també de les persones jurídiques, el compliance’ en expressió anglesa. És consubstancial amb la nostra professió l’anàlisi cost-benefici, i cada cop ciutadans, consumidors i inversors són més sensibles a promoure un desenvolupament orientat al progrés social i a la protecció del medi ambient. I no podem descuidar el país en el que vivim, per això tota vegada que la logística constitueix una base econòmica cabdal per al creixement i la millora de la competitivitat empresarial, ens preguntem si Catalunya està preparada per assolir els reptes logístics d’una economia interconnectada. I entroncant amb el lema de la Jornada, entenem que els grans canvis geopolítics i geoeconòmics tindran una gran incidència en la gestió dels despatxos professionals sigui quina sigui la seva dimensió i especialitat.

El sistema de relacions econòmiques i geopolítiques internacionals està canviant de forma substancial i presumiblement, en pocs anys a venir, serà molt diferent de l’actual. Aleshores, ben segur que la globalització econòmica haurà adquirit tota la seva dimensió, i probablement s’haurà completat l’emergència de nous actors mundials. També es va fent realitat la transferència de riquesa econòmica d’occident a orient. D’altra banda, l’oceà Pacífic probablement sigui el centre de gravetat estratègic mundial, mentre que la influència dels agents econòmics i socials no estatals haurà aconseguit una situació de privilegi. Tot plegat fa adient que les set sessions estratègiques de la Jornada dels Economistes 2016 centrin la seva atenció en la deriva geoeconòmica i geopolítica que empeny les nacions i el sistema econòmic actual cap a un nou estatus (‘ordre’) mundial.

I malgrat hi ha motius per la desil·lusió respecte de l’estat del món, la història econòmica encara ens dona prou raons per l’optimisme, si som capaços de revertir l’escalfament de la terra i els nivells de desigualtat i de pobresa. Que la deessa mitològica Gaia (o Gea), mare de la terra, faci realitat els versos de Pablo Neruda de l’Oda a la Pobresa (petit fragment):

Donde vayas, / pobreza, (...)
Yo con otros, / con otros, muchos otros, / te vamos expulsando / de la tierra a la luna / para que allí te quedes / fría y encarcelada / mirando por un ojo / el pan y los racimos / que cubrirán la tierra / de mañana.

La Jornada, com ja és habitual, es desenvoluparà en un format dual, de manera que es combinen sessions professionals i estratègiques alhora. Així s’augmentarà el ventall de possibilitats d’elecció per part dels assistents.

Els fermalls que obren i tanquen la Jornada els constitueixen tant la conferència inaugural –de caire acadèmic– com la de cloenda –amb una visió de caire més empresarial.

A més de Barcelona, la Jornada dels Economistes també es celebra a cadascuna de les seus territorials del Col·legi amb un programa específic relacionat amb el lema de la Jornada.

La Jornada dels Economistes compta amb la col·laboració d’importants institucions patrocinadores i de la participació generosa de moltes persones que la fan possible, en particular, presidents de sessió, introductors i ponents, així com l’esforç de la totalitat del personal del Col·legi.

Veniu a gaudir d'aquesta 20a edició de la Jornada anual dels Economistes. Esteu tots convidats!


Anton Gasol
Director tècnic de la Jornada dels Economistes