Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economistes en Economia Territorial i Urbana

Contingut

La Comissió es configura com el punt de trobada dels professionals economistes, despatxos i empreses que treballen en l'àmbit de l'urbanisme i el sector immobiliari.

President: Sr. Joan Ràfols Esteve
Vicepresident: Sr. Miquel Morell Deltell

Els seus membres es reuneixen periòdicament amb caràcter intern per tal de reflexionar i intercanviar opinions sobre temes relacionats amb l'economia territorial i urbana. D'entre aquests temes cal destacar: la regulació i les polítiques de preus del sòl; l'anàlisi sobre la problemàtica econòmica que es dóna en les grans urbanitzacions, centrant-se moltes vegades en l'Àrea Metropolitana de Barcelona; estudi de les metodologies d'avaluació econòmica aplicades als grans projectes urbanístics, presentacions i discussions sobre els grans plans d'ordenació del territori i, participació en el seguiment de les comissions d'urbanisme provincials i de la ciutat de Barcelona.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA