Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Serveis Financers

Contingut

Més Informació

  • documentpdf Productes i Condicions del conveni

Economistes Pla Personal de Pensions

És un pla de pensions dissenyat exclusivament per als membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya, els seus familiars de primer grau i els col·laboradors, no economistes, dels col·legiats/des. Permet combinar el tipus d'inversió més adequat a cada moment: renda fixa, renda mixta i renda variable, adequant-se al perfil de risc de cada persona.

Economistes serveis financers

Banc Sabadell col·labora amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya des del 1993. L'objectiu d'aquesta col·laboració ha estat i és satisfer les necessitats financeres dels professionals economistes en condicions preferents i crear productes específics, com ara el Pla Pensions Economistes i la targeta de crèdit amb la imatge del Col·legi.

Disposem d'una oferta destinada a cobrir les seves necessitats, tant de l'economia professional com de la particular i familiar. Destaquem de l'oferta:

  • Compte Expansió PRO, que li abona el 10% de la quota de col·legiat/da, amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada (per a nous clients de captació). La bonificació es realitza un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitza en compte el mes següent dels 12 primers mesos.

  • Crèdit PRO, sense comissions d'estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, crèdit amb el qual només es paguen interessos quan s'utilitza.

  • Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l'activitat professional en condicions exclusives.

  • Crèdit Curs-Crèdit Estudis/Màster, sense comissions i amb un tipus d'interès molt reduït, per a la formació del mateix professional o dels seus fills.

Així mateix, oferim un conjunt de productes pensats per als despatxos professionals. Es tracta del Compte Expansió Negocis PRO, remunerat, sense comissions d'administració i manteniment, ni per transferències nacionals en euros (via BS Online) ni per l'ingrés de xecs en euros domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, targetes gratuïtes i els millors preus en TPV, assegurances, pòlisses de crèdit, rènting, lísing i préstecs.

Darrerament s'ha afegit a aquest conveni la possibilitat de que els economistes realitzin operacions de borsa mitjançant internet a través del servei BSMarkets on els col·legiats/des gaudiran de comissions reduïdes per les seves operacions.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA