Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Auditors de Comptes | REA+REGA Catalunya

Contingut

La Comissió té com a finalitat identificar i donar resposta a les necessitats de formació en auditoria i de serveis professionals relacionats, informar de les novetats que afecten la professió, així com donar suport tècnic als col-legiats, amb la finalitat que el Col-legi sigui el referent a Catalunya per als auditors i les societats d'auditoria, amb independència de la seva grandària.

President: Sr. Emilio Álvarez Pérez-Bedia
Vicepresident: Sr. Francesc Garreta Dalmau
Vocal 1: Sra. Cristina Gil Paris
Vocal 2: Sr. Albert Prado Villareal
Vocal 3: Sr. Jordi Llevat Palau
Vocal 4: Sr. Agustí Saubi Roca
Vocal 5: Sr. Antoni Puig Rimbau
Vocal 6: Sr. Josep M. López
Vocal 7: Sr. Josep Puigvert
Vocal 8: Sr. Robert Pons

Responsable del Col-legi: Joan Ramon Salvador

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA