Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió Organització i Sistemes d'Informació

Contingut

El seu principal objectiu és posar en valor els Sistemes d'Informació a les organitzacions.

President: Sr. Xavier Subirats
Vicepresident: Sr. Josep M. Gallart
Coordinador: Sr. Marco Peña

 

Missió

Potenciar l'estudi de les estructures i dinàmiques organitzatives de l'empresa amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació, promovent la difusió de les propostes i del debat vers sistemes de gestió més eficients.
Evidenciar entre economistes i gestors d'empresa la necessitat de dirigir des d'un coneixement suficient els sistemes d'informació per a la gestió de l'empresa, i conseqüentment, impulsar aquelles actuacions que permetin donar un salt qualitatiu en aquesta direcció a aquest col-lectiu professional.

Objectius
 • Valoritzar el paper de la organització de l'empresa amb l'objectiu de l'eficàcia i la qualitat de gestió, articulant de forma coherent i sinèrgica l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), element bàsic per assolir els objectius esmentats.

 • Potenciar el coneixement dels sistemes d'informació per a la gestió entre els economistes i gestors d'empresa.

 • Potenciar la inclusió de la informàtica per a la gestió de l'empresa en els programes docents d'universitats d'economia i escoles de negocis.

 • Donar a conèixer les experiències més representatives d'organització de sistemes de gestió amb l'ús de les TIC.

 • Aportar una opinió i informació independent front a la multiplicitat de propostes.

 • Intercanvi de coneixements entre els membres de la Comissió.

Activitats a desenvolupar
 • Organització i/o promoció de Jornades i Conferències sobre continguts teòrics, tendències de futur i experiències de les TIC aplicades a la gestió d'empresa.

 • Impuls de l'organització de cursos a escoles de negoci i universitats.

 • Organització de Jornades de contrast on diversos proveïdors debaten sobre un problema concret aportant les seves pròpies solucions.

 • Realització d'una enquesta entre economistes, socis de l'ACCID i altres col-lectius de gestió d'empresa sobre l'aplicació real, la cultura, l'organització i les dinàmiques de treball en relació als sistemes d'informació per a la gestió de l'empresa.

 • Oferir informacions rellevants i enllaços qualificats a través de la web del Col-legi d'Economistes en relació a aquest tema.

 • Promoure la redacció d'articles i publicacions monogràfiques sobre el tema de referència.

 • Participació en el proper Congrés de l'ACCID.

Organització
 • Reunions
 • Freqüència i data: Un cop al mes, normalment el primer dijous de cada mes.
 • Horari desitjable: de les 19.45 a les 21.45 hores.
 • Contingut: La reunió consta normalment de dues parts:
 • Presentació d'experiència o tema d'interès
 • Seguiment actuació

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA