Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia del Turisme

Contingut

La Comissió d'Economia del Turisme del Col-legi d'Economistes de Catalunya té per objectiu interessar als col-legiats, als professionals vinculats a l'activitat turística, a les empreses implicades amb el turisme (agències de viatges, companyies de transport, d'hostaleria, etc.), als responsables de política territorial d'infraestructures i de les institucions de gestió i promoció dels destins en un sentit molt ampli (considerant els aspectes urbanístic, arquitectònic, cultural i de lleure, entre altres), i a la societat en general, en les conseqüències que comporta el turisme per la economia del país i en optimitzar els seus efectes pel conjunt de la societat. Es tracta de que el Col-legi com a corporació professional qualificada pugui estudiar i valorar la importància d'aquesta activitat per la seva gran incidència, directa i indirecta, en el PIB del nostre país i per la seva repercussió en l'ocupació i en la inversió privada i pública, tenint como a objectiu finalista, l'optimització de rendibilitat social i empresarial de les inversions del gran nombre de sectors vinculats a una activitat tan transversal com es el turisme.

També té per objectiu, significar la voluntat dels economistes, juntament amb professionals d'altres àmbits, en estar presents amb una visió objectiva, científica i tècnica, que aporti rigor des del punt de vista econòmic en un tema tan d'actualitat com és el debat sobre el Turisme, amb els seus pros i contres, amb els seus partidaris i detractors, fugint de topics i apriorismes, però amb la finalitat d'avaluar la seva incidència en el desenvolupament social i econòmic del nostre país i sobretot formular propostes i recomanacions ben fonamentades per optimitzar els seus efectes sobre la societat.

És evident que aquest creixent interès dels economistes, com també de bona part del món acadèmic i de l'esfera social, és conseqüència de que el turisme ja no es una activitat marginal ni anecdòtica, sinó que ha esdevingut una activitat central dins la nostra societat, tant des del punt de vista econòmic com social, i això s'ha produït forma molt especial a Catalunya, convertida en una autentica potencia turística a nivell internacional, amb tot el que això comporta.

L'activitat turística com a leading sector afecta a nombrosos sectors i subsectors de l'economia real, i degut al la seva transversalitat és un dels que més repercussió té en altres sectors, per ser simultàniament intensiu en inversió (edificis, infraestructures) i en ocupació (personal de servei) com seria el cas de la hostaleria.

Una altra característica que li es consubstancial es la seva territorialitat: depèn del territori i afecta profondament al territori. Avui podem constatar que hi ha una gran presencia de economistes que exerceixen la seva activitat ( com a acadèmics, gestors, tècnics, consultors, etc) una sèrie de sectors i activitats que tenen una gran vinculació i interdependència amb l'activitat turística.
Entre aquests tenim els considerats com sectors "típicament turístics":

  • Hostaleria

  • Restauració

  • Agencies de Viatges

  • Ens de Gestió i Promocio Turística ( públics o mixtes)

I altres considerats "no turístics" però amb gran vinculació / interdependència amb el turisme:

  • Transport de viatgers

  • Comerç minorista

  • Lleure i oci (espectacles, estacions d'esqui, serveis nàutics, parcs temàtics, entre altres).

  • Serveis i equipaments culturals : Medi ambient; Infraestructures i Grans equipaments; Urbanisme; TIC's; Marketing , Comunicació, Publicitat i RRPP

Per tant l'objectiu de la Comissió es agrupar tots aquells professionals que estiguin vinculats a aquestes activitats, per debatre , compartir experiències i donar opinió qualificada sobre temes d'interès comú.

Estructura organitzativa de la Comissió

President: Josep Ros Santasusana

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA