Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Institució

Institució

Un Col·legi professional

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus objectius, que es regeix pels seus Estatuts, pel Reglament de l'Assemblea General i del procés electoral, pel Reglament de la Junta de Govern i per la Llei de Col·legis Professionals aprovada pel Parlament de Catalunya.

Actualment, el CEC és una de les corporacions professionals més importants de Catalunya i compta amb més de 8.000 professionals i 2.000 despatxos vinculats, dedicats a les diferents vessants de l’economia i de l’empresa. A través de l’organització d’activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals de l’economia i de l’empresa i com un fòrum d’opinió obert a la societat en general.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA