Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Grup d'Economistes Sèniors

Contingut

Més Informació

  • documentpdf Normes de funcionament

"GRUP DE TREBALL DEL COL·LEGI D'ECONOMISTES SÈNIORS" és un Grup de Treball transversal constituït en el sí del Col·legi d'Economistes de Catalunya.Té per finalitat aglutinar tots els col·legiats sèniors del Col·legi d'Economistes, fomentant relacions amb companys del mateix col·legi i altres col·lectius en assumptes d'interès comú, participant en conferències i debats de caràcter econòmic, jurídic, polític, salut i culturals.

També, activitats lúdiques: sortides culturals guiades, viatges, cinema, corals, dòmino, etc.

Són membres d'aquest Grup de Treball, tots els col·legiats majors de 65 anys en actiu o jubilats i pre-jubilats abans d'aquesta edat. Per participar com membre actiu, només s'ha de sol·licitar la seva incorporacio.

Els membres actius podran participar en les reunions informatives que mensualment convoca el president.

President

Sr. Santiago Iglesias Julià

Vicepresident

Sr. Josep Lluís Masriera Raventós

Secretari

Sr. Antoni Alegre Serra

Vocals

Sr. Jordi Montañés Palau, Sr. Eduard Segarra Borràs

Consell Assessor

Sra. Ma. Rosa Màndoli Tost, Sr. Josep Vila Abelló i Sr. Josep Melero Gómez

Representant de la Junta de Govern

Sr. Antón Gasol Magriñà

Responsable al Col·legi

Sr. Joan Ramón Salvador Monfort

 

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA