Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Sèniors

Contingut

Més Informació

  • documentpdf Normes de funcionament

És una comissió transversal constituït en el sí del Col·legi d'Economistes de Catalunya.Té per finalitat aglutinar tots els col·legiats sèniors del Col·legi d'Economistes, fomentant relacions amb companys del mateix Col·legi i altres col·lectius en assumptes d'interès comú, participant en conferències i debats de caràcter econòmic, jurídic, polític, salut i culturals.

També activitats lúdiques: sortides culturals guiades, viatges, cinema, corals, dòmino, etc.

Són membres d'aquesta Comissió tots els col·legiats majors de 65 anys en actiu o jubilats i pre-jubilats abans d'aquesta edat. Per participar com a membre actiu, només s'ha de sol·licitar la seva incorporació.

Els membres actius podran participar en les reunions informatives que mensualment convoca el president.

Estructura organitzativa de la comissió

President: Santiago Iglesias Julià

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA