Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Assessors Fiscals

Contingut

La principal finalitat de la Comissió d'Assessors Fiscals és posar al dia a tots els col-legiats dels canvis normatius relatius a la fiscalitat que es van produint, ja sigui a nivell estatal, autonòmic o local. Una altra de les funcions és mantenir contactes amb els diferents estaments oficials ( AEAT, Generalitat) per poder facilitar de la millor manera possible el treball als nostres col-legiats.

President: Sr. Ignasi Cornet Serra
Vicepresident: Sr. Avelino Vázquez Parcero
Vocal 1: Sra. Carme Jover Diaz
Vocal 2: Sr. Josep Cid Dacosta
Vocal 3: Sr. Pedro Pablo Rodes Roca
Vocal 4: Sr. Jordi Bech Sanz
Vocal 5: Sr. Emilio Venancio Pérez Pombo
Vocal 6: Sr. Josep L. Sánchez Cristóbal
Vocal 7: Sr. Lluís Mas Villellas
Vocal 8: Sr. Sergi Sánchez Lluelles

Responsable del Col-legi: Joan Ramon Salvador

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA