Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Grup de Treball EAFI

Contingut

Presidenta

Begoña Castro Otero

Vocals

Albert Ricart, Albert Grau, Joan Manuel Casanovas, Xavier San Miguel, Ricardo de Manuel i Josep Mª Riu.

Objectius
  • Divulgar la figura de l'Assessor Financer entre la resta de col·lectius col·legials i el públic en general.

  • Afavorir contactes entre els col·lectius col·legiats que permetin desenvolupar col-laboracions i aprofitar sinèrgies entre professionals de les diferents àrees de l'Economia i, en especial, de l'Economia Financera i de l'àmbit Tributari i Fiscal.

  • Afavorir la regularització de tots aquells col·legiats que, de forma no conscient, presten serveis regulats per la Llei del Mercat de Valors sense estar acollits a cap de les figures legals que la Llei preveu.

  • Coordinar criteris des del Col·legi amb la resta d'entitats professionals del món de l'Assessorament Financer (EAF, ASEAFI, EFPA, etc.) i amb els Supervisors i ens del món polític amb capacitat legislativa, normativa o interpretativa.

Enllaços

 

 

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA