Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió Gestora

Contingut

 

Degà

Joan B. Casas Onteniente

Vicedegà

Alfred Albiol Paps

President territorial de Barcelona

Joan Ràfols Esteve

President territorial de Girona

Esteve Gibert Utset

President territorial de Lleida

Joan Turmo Montanuy

President territorial de Tarragona

Pere Segarra Roca

Secretaria

Montserrat Casanovas Ramon

Tresorer

Eduard Soler Villadelprat

Interventor

Anton Gasol Magriñà

Altres òrgans que s'integren en la organització del Col·legi: el Comitè de Normativa i Ètica Professional i les Comissions de Treball. Les Comissions de Treball tenen per finalitat l'estudi de la problemàtica professional en cadascuna de les diferents vessants i especialitzacions, i agrupen els professionals de cadascuna de les diverses activitats professionals. Darrera de totes les activitats i serveis que s'ofereixen, tant des de la seu de Barcelona com les seus de Tarragona, Girona i Lleida, hi ha un equip tècnic i administratiu que està al servei de tots els col·legiats.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA