Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Assemblea de Col·legiats

Contingut

L'Assemblea de col·legiats és l'òrgan sobirà i pot tenir caràcter ordinari i extraordinari. Es reuneix ordinàriament dos cops l'any, el primer, dins del primer trimestre per al rendiment de comptes i de la gestió de la Comissió Gestora en l'exercici precedent, i el segon cop, abans de tancar l'exercici, per a l'aprovació dels pressupostos de l'exercici següent.

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA