Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Grup de Treball d'Economia de la Igualtat i de la Diversitat

Contingut

Coordinadora del Grup de Treball

Montserrat Sagarra Fitó

Responsable al Col·legi

Lluís Santaló

 

Objectius
 • L' economia de l' igualtat i la diversitat formen part de les noves realitats de les polítiques estratègiques de les organitzacions, són un element de sostenibilitat que integrar valor a la responsabilitat social empresarial.
 • El economistes tenim la responsabilitat de promocionar la nostra professió, hem d' impulsar i millorar les nostres activitats en tots els àmbits econòmics i empresarials. L' igualtat d' oportunitats i la gestió de la diversitat en les organitzacions són elements a incorporar en les nostres tasques, aportant un valor tècnic i professional.
 • El lideratge de la diversitat forma part de l' estratègia de la gestió empresarial, requereix un alt coneixement de les organitzacions, crear dinàmiques socials, facilitar el canvi de model econòmic i promoure el coneixement i l' intel·ligència.
 • El grup de treball té una missió multidisciplinar i una visió transversal, es defineix com obert, dinàmic i participatiu de tots els col·legiats i les col·legiades.
 • L' economia de l' igualtat i el lideratge de la diversitat pot aportar noves oportunitats professionals en les futures generacions d' economistes.

 

Àmbits
 • Divulgar entre les persones economistes i la societat en general, el compromís envers l' igualtat i la diversitat i l' adequada aplicació de la normativa legislativa en l' entorn Europeu, Nacional i Català.
 • Facilitar el coneixement, la formació i les eines entre les persones economistes per desenvolupar en els seus àmbits professionals l' igualtat i el lideratge de la diversitat.
 • Elaborar materials, organitzar jornades i col·laborar amb altres entitats i/o col·legits professionals, per promoure les politiques de lideratge de la diversitat en el àmbit empresarial i en les organitzacions socials.
 • Participar i fer aportacions en les activitats desenvolupades per la Generalitat i les administracions local en la creació i millora de les politiques d' igualtat i de diversitat.

 

Programa
 • Participar i fer aportacions en matèria d' igualtat i diversitat en publicacions, actes, jornades i congressos que organitzi el col·legit d' economistes de Catalunya i en el consell d' economistes d' Espanya.
 • Promoure internament o l' exterior, sempre a petició de la Junta Rectora, el compromís de l' igualtat professional en el col·legit d' economistes de Catalunya.
 • Visualitzar i generar visibilitat a la situació de les companyes economistes en la societat i en el nostre col·legit professional.
 • Fer un estudi sobre la situació de la dona en l' àmbit professional de l' economia i en el nostre col·legit professional.
 • Promoure el mentoring i el lideratge femení en la professió.
 • Abordar la corresponsabilitat de la conciliació vida laboral/professional amb vida privada en els despatxos, empreses pimes, entitats i en el món empresarial.
 • Promoure debats envers les politiques d' igualtat i diversitat, en l' àmbit del nostre col·legit d' economistes de Catalunya.
 • Organitzar jornades, cursos de formació, seminaris, materials divulgatius i eines.
 • Facilitar de forma puntal les novetats en matèria de politiques d' igualtat i diversitat, en les persones professionals d' aquests àmbit del col·legit d' economistes de Catalunya.
 • Fomentar entre les noves promocions universitàries les avantatges de l' igualtat i la diversitat i les possibles alternatives professionals en aquest àmbit.
 • Elaborar una memòria anual de les activitats del grup de treball o comissió.
 • Donar suport, via e-mail o reunions especifiques, a les persones economistes o empreses, quan vulguin desenvolupar plans d' igualtat professional.
 • Sol·licitar subvencions per desenvolupar estudis i programes en els àmbits del grup de treball o comissió.
 • Participar en les comissions de mediació o certificació que impulsin les administració de l' estat a Catalunya i/o la Generalitat.
 • Mantindre canals de diàleg permanent amb les administracions local i la Generalitat, en la elaboració de polítiques d' igualtat i diversitat.

 

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA