Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Organització

Contingut

Cada àrea d'activitat està coordinada per un director d'Àrea. Aquests directors són economistes amb reconegut prestigi en les seves àrees professionals, i són els encarregats de planificar els cursos en relació a les necessitats de formació detectades en el sector, de manera que s'acompleixin les següents condicions:

  • Que es tracti de cursos d'actualitat, orientats a l'aplicació immediata al treball.

  • Que acompleixin els estàndards de qualitat exigits pel Col-legi d'Economistes de Catalunya.

  • Que siguin impartits per professionals amb rigor i coneixements suficients, que desenvolupin en el seu exercici diari allò que expliquen.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA