Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

EconomistesBAN

Contingut

Més Informació

La finalitat del Grup de Treball és la creació d'un espai empresarial i d'emprenedoria en el que es permeti, als empresaris i emprenedors, presentar els seus projectes, validar els models de negoci, cercar recursos pel seu desenvolupament, i alhora possibiliti als economistes col-legiats i a d'altres membres, adherits a la Xarxa de Business Angels del CEC, EconomistesBAN, invertir en els mateixos.

Les seves activitats van dirigides als col-legiats i despatxos professionals adherits al CEC, per tal de posicionar-nos com a col-lectiu que pot ser de gran ajuda per dinamitzar, impulsar i donar seguretat al ecosistema emprenedor, també al col-lectiu d'emprenedors formant, recolzant, acompanyant i ajudant en la recerca de finançament per els seus projectes i al col-lectiu d'inversors, economistes o d'altres, que vulguin invertir en els mateixos i que es vulguin formar en aquest nou entorn d'inversió.

Estructura organitzativa del Grup:

President: Pol Font Fàbregas

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA