Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Montserrat Casanovas Ramon

Montserrat Casanovas Ramon

És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i catedràtica d'Economia Financera i Comptabilitat de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Economista, analista ?nancera, auditora i european ?nancial adviser, ha treballat al món de l'empresa i de les institucions ?nanceres, és creadora del màster Assessor Financer Europeu i del de Direcció d'Empreses Constructores i Immobiliàries, dels quals és directora. Ha impartit docència a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Madrid i a la Universitat de Barcelona, així com a diverses escoles de negocis i universitats estrangeres.

Actualment, és interventora de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) i ha estat vicesecretària i secretària a diverses juntes de Govern del CEC. Vicepresidenta de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció d'Empreses (ACCID) i del Registre d'Economistes Docent i Investigadores (REDI) del Consell General de Col·legis d'Economistes d'Espanya (CGCEE). Copresidenta de la Comissió de Finançament i Inversions del CGCEE, consellera del Registre d'Empreses d'Assessorament Financer (REAF) i membre de diverses organitzacions cientí?ques nacionals i internacionals.

Vocal del Consell de Redacció i revisora de diverses revistes nacionals i internacionals. Autora de diversos llibres sobre ?nances, mercats ?nancers i valoració d'empreses, així com de més d'un centenar d'articles publicats a prestigioses revistes.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA