Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

CNEP

Comitè de Normativa i Ètica Professional

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és un òrgan de caràcter permanent, creat a l'empara dels Estatuts Col·legials amb les finalitats d'estudiar el desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i de conducta professional, de compliment obligat en les diferents vessants i especialitats de la professió; de vetllar per a que els economistes desenvolupin la seva feina d'acord amb l'ètica professional seguint en tot cas l'establert als Principis Deontològics de la professió i de vetllar per fomentar les reflexions de caire ètic tant entre els col·legiats com en la societat.

Es tracta d'un òrgan que assumeix bona part de les funcions públiques que el legislador atorga als col·legis professionals, les quals són el fonament de la seva existència. Per aquest motiu, tant la Junta de Govern com els Estatuts Col·legials li atorguen competències específiques, com són les sol·licituds d'empara professional, la instrucció dels expedients disciplinaris, la funció de control en el comportament ètic dels economistes i la confecció de la normativa interna col·legial, que després ha d'aprovar la Junta de Govern.

Membres del CNEP (en funcions)

President

Antoni Argandoña Ramiz

Vicepresident

Martí Garcia Pons

Consellers

Mercè Rotllán Vilalta
Joan Moseguí Mancebo
Joan Picanyol Tarrés
Maria Lluïsa Teixidor Pagés
Marià Curto Forés
Carles Àvila Morera
Àngel Joan Miró Martí
Joan Sardà Ferrer
Arturo Portal Luzón
Jordi Conejos Sancho
Manuel Barrado Palmer
Mari Luz Fernández Carrera
José Puigvert Ibars
José Luis Sánchez Cristóbal
Jordi Albiol Plans
Alberto Jover Roig
Lluis Bigas de Llobet


 

Informació relacionada

Documentació

 • 17 Novembre 2016
  Reglament Disciplinari
 • 17 Novembre 2016
  Reglament CNEP
 • 07 Octubre 2011
  Esquema Disciplinari
 • 07 Octubre 2011
  Reglament d'Empara
 • 07 Octubre 2011
  Normes d’actuació forenses

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA