Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

CNEP

Comité de Normativa i Ètica Professional

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és un òrgan de caràcter permanent, creat a l'empara dels Estatuts Col·legials ( durant el període transitori del Col-legi, Reglament Orgànic Transitori) amb les finalitats d'estudiar el desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i de conducta professional, de compliment obligat en les diferents vessants i especialitats de la professió; de vetllar per a que els economistes desenvolupin la seva feina d'acord amb l'ètica professional seguint en tot cas l'establert als Principis Deontològics de la professió i, de vetllar per fomentar les reflexions de caire ètic tant entre els col-legiats com en la societat.

Es tracta d'un òrgan que assumeix bona part de les funcions públiques que el legislador atorga als Col-legis Professionals, les quals són el fonament de la seva existència. Per aquests motius, tant la Comissió Gestora com el Reglament Orgànic Transitori li atorguen competències específiques, com són les sol-licituds d'empara professional, la instrucció dels expedients disciplinaris, la funció de control en el comportament ètic dels economistes i la confecció de la normativa interna col-legial, que després ha d'aprovar la Comissió Gestora.

Membres del CNEP

President: Sr. Antoni Argandoña Ramiz
Vicepresident: Sr. Martí García Pons
Conseller 1: Sra. Mercè Rotllán Vilalta
Conseller 2: Sr. Joan Moseguí Mancebo
Conseller 3: Sr. Joan Picanyol Tarrés
Conseller 4: Sra. Maria Lluïsa Teixidor Pagés
Conseller 5: Sr. Marià Curto Forés
Conseller 6: Sr. Marçal Tarragó Balagué
Conseller 7: Sr. Carles Àvila Morera
Conseller 8: Sr. Àngel Joan Miró Martí
Conseller 9: Sr. Joan Sardà Ferrer
Conseller 10: Sr. Arturo Portal Luzón
Conseller 11: Sr. Jordi Conejos Sancho
Conseller 12: Sr. Manuel Barrado
Conseller 13: Sr. M. L. Fernández
Conseller 14: Sr. Josep Puigvert
Conseller 15: Sr. Josep L. Sánchez
Conseller 16: Sr. Jordi Albiol
Conseller 17: Sr. Albert Jover
Conseller 18: Sr. Lluís Bigas

Documentació

Veure més

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA