Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia i Sostenibilitat

Contingut

Obrir el Focus és millor que focalitzar. Aquest és l'objectiu de la Comissió conjuntament amb el de compartir el coneixement. La Comissió és transversal amb moltes d'altres, es mou per nous escenaris canviants amb rapidesa, es més externa que de funcionament intern, fa actes, treballs, llibres i participa en molts esdeveniments d'innovació, competitivitat, RSC i economia verda.

President: Sr. Joan Ràfols Esteve
Vicepresident 1er: Sr. Vicenç Polo Contel
Vicepresident 2n: Sra. Ana García Molina,
Vicepresident 3r: Sr. Albert Garcia Pujol

Finalitat de la Comissió

Donar a conèixer l'economista i a la Societat en general, la importància de la funció de l'economia en el medi ambiental, a ' avançar en els anys, s'ha vist la necessitat de englobar-ho amb el nou horitzó de la sostenibilitat, que abarca l'aspecte ambiental, social i econòmic, aquest ambdues vessants, la funció econòmica i a més la incidència econòmica del medi ambient, i la incidència econòmica social que formen part de la triple compte. Tres vectors interrelacionats i amb visió conjunta.

Col·lectiu a qui va dirigit les seves activitats

Intern: Posar en coneixement dels economistes totes les necessitats, prioritats i possibilitats del desenvolupament sostenible i les implicacions que te en la nostra professió.

Extern: Interessar als llicenciats en economia i que no pertanyen al col·legi i a la Societat en general. Fer participar a la Societat del coneixement la necessitat que en té dels professionals de l'economia, en la participació d'aquests nous paradigmes, que comporta una visió diferenciada, tan en la conceptualització com en la gestió.

 

Actuacions
  1. Participant en molts actes, jornades, congressos com a representants del Col·legi i també individualment per tal de formar-nos en els nous conceptes, tan aquí, com nacional e internacional.

  2. Jornades, actes, cursos, reunió d'empreses, redacció de documents, dies del economista, presentació de llibres, per tal de fer-ne difusió, amb molta logística per part del Col·legi.

  3. Redacció de documents, llibres, programes de TV, ràdio, conferències, classes, cursos amb els altres col-legis professionals, Representació , al comitè tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental, actes de representació en Fòrum de les Cultures, Ecomed, Ecocity, Agenda 21 de Barcelona, participació en la part de sostenibilitat de l'Estatut, convidats a participar i tancar el Seminari de "Canvi Climàtic de la Càmara de Comerç de Buenos Aires" conjuntament amb el Ministeri i autoritats argentines. Participaciò al CONAMA7, amb la presentacio inèdita dels indicadors de sostenibilitat de las Memòries de Sostenibilitat. Altra presentació en la sala dinàmica del GRUP AGBAR i coordinaciò del grup de treball 27, Memories de Sostenibilitat, del CONAMA8 i el MSOS del CONAMA9. I d'altres.

  4. Redacciò de la fulla d'Economia i Sostenibilitat en l'informatiu de l'economista.

  5. S'ha posat en marxa l'estudi de canvi climàtic "L'economia, l'empresa i el economista davant del Canvi Climàtic", treball entre vàries comissions, i coordinat per aquesta. Es va presentar el document primer el dia del economista del 2007 i s'acabarà el primer semestre de 2008.

  6. Es va posar en marxa l'aula mediambiental, i s'espera posar-se en marxa de nou en la nova seu.

  7. S'està fent el cicle de conferencies Que's (Qüestions urgents d'economia i Sostenibilitat. La primera sessió va ser molt enriquidora, tan per la qualitat del conferenciant com per les aportacions dels assistents. Les properes, veure el programa.

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA