Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE GIRONA: Jornada de Comptabilitat i Auditoria

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y019/2017
Seu:
 Girona
Àrea:
 COMPTABILITAT I AUDITORIA

Programa

Jornada de Comptabilitat i Auditoria

 

Curs computable en 8 hores com a comptabilitat i auditoria , a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Criptomonedes des de la perspectiva comptable i fiscal

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 12 hores

 

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

Curs homologat per FPC REC en 5 hores de comptabilitat com a formació continuada per experts comptables

 

 

35

 

 

 

boto        boto

*Al formulari d'inscripció haureu d'indicar si voleu realitzar la prova avaluatòria

 

 

 

Data: 12 de maig de 2017

 

 

 

Lloc: Hotel Ultònia. Av. Jaume I, 22 - Girona

 

 

 

Quota col·legiats: 125€

Quota no col·legiats: 175€

Drets de la prova: 45€

Dinar: 35€

 

 

 

9:00 hores Acreditacions

 

9:15 hores Inauguració

Il·lma. Sra. Marta Madrenas. Alcaldessa de Girona

Sr. Joan B. Casas. Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya

Sr. Enrique Rubio. President de l'ICAC

Sr. Carlos Puig de Travy. President del REA+REGA Auditores

Sr. Esteve Gibert. President territorial a Girona del Clo·legi d'Economistes de Catalunya

 

9:45 hores Situació actual de l'auditoria i de la comptabilitat

Sr. Enrique Rubio. President de l'ICAC

Moderador: Sr. Esteve Gibert. President territorial a Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya

 

10:45 hores: El sistema de control de qualitat intern i el seu manual, aspectes controvertits i dificultats recurrents en la seva implantació

Sr. Miguel Bolumar. Auditor, membre del Comitè de Coordinació i del Consell Directiu del REA+REGA Auditores, col·laborador del Comitè de Normes i Procediments i revisor de Control de Qualitat

Moderador: Sr. Xavier Amargant. Economista auditor

 

12:00 hores Pausa-cafè

 

12:30 hores La comptabilitat i l'auditoria: perspectives de futur

Sr. Emili Gironella. Economista auditor

Moderador: Sr. Jordi Fernández. Economista auditor

 

13:30 hores Patrimoni net: concepte i càlcul. De la perspectiva comptable a la perspectiva mercantil

Sr. Martí Garcia. Vicepresident de la Comissió de Comptabilitat CEC-ACCID

Moderador: Sr. Jordi Fernández. Economista auditor

 

14:30 hores Dinar

 

16:00 hores La consolidació comptable més enllà de la normativa: qui és qui en el grup d'empreses?

Sr. Joaquim Rabaseda. Economista

Moderador: Sr. Xavier Amargant. Economista auditor

 

17:00 hores La figura de l'expert comptable. Principals novetats comptables presents i futures

Sr. Francisco J. Gracia. Economista i president d'EC-CGE

Moderador: Sr. Xavier Amargant. Economista auditor

 

18:00 hores Pausa-cafè

 

18:30 hores Els nous informes d'auditoria segons la Llei 22/2015

Sr. Francesc Garreta. Economista auditor de comptes i vicepresident de la Comissió d'Auditors de Comptes | REA+REGA Catalunya

Moderador: Sr. Jordi Fernández. Economista auditor

 

20:00 hores Cloenda

Sr. Valentí Pich. President del Consejo General de Economistas

Sr. Esteve Gibert. President territorial a Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya

Sr. Emilio Álvarez. President de la Comissió d'Auditors de Comptes | REA+REGA Catalunya

 

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA