Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs pràctic de pèrit judicial

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F069/2016
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

Homologat pel REFOR

 

 

DATES: 1, 6, 8 i 15 de febrer de 2017.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 320 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 460 €

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu del curs és preparar, des d'un punt de vista pràctic, als futurs pèrits judicials, per tal que puguin afrontar amb suficiència i professionalitat tots els assumptes pels quals siguin designats pels jutjats civils o mercantils. Així mateix, el curs també serveix de reciclatge i actualització als que ja són pèrits judicials i vulguin posar-se al dia.

 

 

 

DIRIGIT A:

Tots els professionals dels àmbits econòmicofinancer i jurídic: economistes, titulats mercantils, auditors de comptes, advocats, ...

 

 

 

PROGRAMA:

A/ QUÈ ESPERA UN JUTGE DEL PÈRIT (3 hores) (1 de febrer)
1. Criteris per a la designació de pèrit en els jutjats mercantils.
2. Errors i deficiències observades en els informes: consells pràctics.
3. Errors i deficiències observades a les vistes: consells pràctics.
4. Suggeriments d'un Magistrat als pèrits economistes.
5. Els acaraments pèrits.
6. L'abast de la preclusió en la tasca d'investigació del pèrit, l'abats de la preclusió a les operacions pericials.

Professor: Il·lm. Sr. Raúl N. García Orejudo, magistrat-Jutge Titular del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona.

 

B/ SESSIÓ PRÀCTICA DE COM ELABORAR L'INFORME PERICIAL: MODEL GUIA PRÀCTICA (3 hores) (6 de febrer)
1. La prova Civil i Penal, la veritat formal versus veritat empírica.
2. L'argumentació fàctica de les pretensions, la fonamentació de la prova, la preclusió, la pràctica pericial.
3. La planificació del treball, la identificació dels fets controvertits, l'abast del mandat, els extrems de l'informe, planificació i execució del treball.
4. L'objectivitat i imparcialitat del pèrit de part.
5. Model d'Informe, estructura, línia argumental, conclusions. Una proposta.
6. La vista, La defensa de l'informe exposició de la casuística predictible en un escenari eminentment oral.
7. Les regles de la sana crítica, correlació amb el model d'informe.
8. Opinions dels jutges, valoracions d'aquests sobre els treballs dels perits.
9. Actuacions del pèrit economista.
10. Lliurament de models orientatius d'escrits en jurisdiccions civils i penals.

Professor: Sr. Rodrigo Cabedo, pèrit judicial i administrador concursal, titulat mercantil, economista, advocat i auditor de comptes.

 

C/ DESENVOLUPAMENT D'EXEMPLES PRÀCTICS (6 hores) (8 i 15 de febrer)
1. Dictàmens sobre verificació comptable
- Dictàmens amb falta de documentació.
- Dictàmens sobre empresaris sense comptabilitat de partida doble.
- Dictàmens sobre prestacions de serveis i lliurament de béns irregulars.
- Altres.
2. Dictàmens sobre dany emergent i lucre cessant
- Pèrdues de vendes per competència deslleial.
- Pèrdues de vendes per rescissió contracto de distribució.
- Incompliments de contractes de compravenda.
- Obtenció fraudulenta de bases de dades de clients o proveïdores.
- Atur en l'activitat (en empreses de serveis, comercials, industrials, sobre comanda o industrials sobre procés).
- Espionatge industrial.
- Valoració d'una empresa.
- Pèrdues per no subministraments.
- Retards en el lliurament.
- Dany produït per operacions simulades.
- Dany produït per operacions lesives.
- Dictàmens sobre danys personals.

Pel desenvolupament de les classes de la Sessió C és necessari que l'alumne disposi d'ordinador portàtil propi (programa Excel)

Professor: Sr. Antoni Baron i Pladevall, doctor en Econòmiques, màster en Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), professor associat del departament de Finances d'ESADE Business School. Premi ACCID (2003) a la millor tesi doctoral.

 

 

Homologat pel:


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA