Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Impostos Especials sobre Alcohol i Begudes Alcohòliques

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G059/2016
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: 26 i 28 de setembre de 2016.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Eduardo Espejo Iglesias, economista forense per a actuacions judicials en l'àmbit dels II.EE i soci de FIDE Asesores Legales y Tributarios.
Sr. Javier Collado Muñoz, economista i MBA d'Esade. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu del present curs, que es desenvoluparà amb una visió eminentment pràctica, és donar formació concreta i detallada i un coneixement legal i tributari profund sobre un tipus d'imposició tan específica i desconeguda com són els Impostos Especials sobre Alcohol i Begudes Alcohòliques.

 

Partint d'una anàlisi conceptual de la tributació, s'analitzaran i estudiaran els aspectes més nous de la mateixa en relació a la fabricació, tinença i circulació dels productes objecte d'imposició especial, posant l'accent en tots aquells apartats que comporten importants responsabilitats per als obligats tributaris, facilitant les eines necessàries per al procés de tramitació i presa de decisions.

 

 

 

PROGRAMA:


Dia 26 de setembre

 

1. Els Impostos sobre l'Alcohol i les Begudes Alcohòliques
Generalitats. L'alcohol. La fermentació. La destil·lació. Els tipus tributaris. Els establiments. Els CAE. La circulació de productes. El règim suspensiu. La circulació comunitària. El sistema EMCS.

2. Els usuaris en l'àmbit dels Impostos sobre l'Alcohol i les Begudes Alcohòliques
El sistema d'exempcions i devolucions. Obligacions formals i materials. Conseqüències del seu incompliment.

3. L'Impost sobre l'Alcohol i Begudes derivades.
L'alcohol absolut, real i aparent. Definicions de productes. El problema de la classificació aranzelària. Diferències amb els productes intermedis. Fàbriques d'alcohol. Fàbrica de begudes. Dipòsits fiscals. La comptabilitat d'existències. Minvaments. Les precintes. La comptabilitat de les precintes. La base imposable i el tipus tributari. Devolució de l'impost. Declaracions tributàries.

4. L'Impost sobre el Vi i les Begudes Fermentades.
Els productes. El problema de la classificació aranzelària. Els establiments. Plantes d'elaboració. Les Garanties. Dipòsits fiscals. El tipus tributari. Declaracions tributàries. Els riscos en la circulació intracomunitària.

5. La responsabilitat en els Impostos Especials de Fabricació.
La responsabilitat en els impostos sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques. Establiments i operadors afectats. Efectes de la responsabilitat.

 

 

Dia 28 de setembre

 


1. L'Impost sobre la Cervesa.
Classificació aranzelària. La Malta. L'elaboració. Els establiments. La comptabilitat d'existències. Minvaments. El grado plato. El tipus tributari. La fàbrica. Els dipòsits fiscals. Declaracions tributàries.

2. L'Impost sobre Productes Intermedis.
Definicions de productes. El problema de la classificació aranzelària. Els supòsits de no subjecció i la Denominació d'Origen. Els establiments. Plantes d'elaboració. Dipòsits fiscals. El tipus tributari. La comptabilitat d'existències. Minvaments. Declaracions tributàries.

3. La intervenció com a sistema de control específic en els Impostos Especials de Fabricació.
El seu enquadrament en els procediments tributaris. La intervenció en l'àmbit dels impostos sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques. Actuacions d'intervenció i inspecció. Efectes sobre establiments i operadors.

4. Pràctica general


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA