Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Els comptes anuals i la memòria de les Fundacions i altres entitats sense ànim de lucre

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y029/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores de Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 6 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATA: 18, 20 i 25 de maig de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 11.30 hores

 

 

 

COL.LEGIATS: 120 €

MEMBRE DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA: 140 €

NO COL.LEGIATS: 160 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Xavier Sentís, economista. professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

 

 

 

OBJECTIU:

L'objectiu principal del curs es donar a conèixer les obligacions comptables de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, en particular la formulació dels seus comptes anuals.


Durant el curs es presentarà la normativa comptable aplicable, i la seva aplicació pràctica, amb les resolucions de l'ICAC i d'altra normativa comptable vigent. S'incidirà en els aspectes més rellevants de la formulació dels Comptes Anuals, en especial en la Memòria.

També s'abordarà l'impacte de la Covid-19 i l'estat d'alarma als Comptes Anuals de 2019.

 

 

 

DIRIGIT A:

Professionals vinculats a les àrees financeres de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, així com assessors comptables i fiscals, que necessitin conèixer els nivells mínims d'informació de les memòries d'aquestes entitats.

 

 

 

METODOLOGIA:

Durant el desenvolupament del curs es combinarà l'exposició de la normativa comptable amb casos pràctics de comptes anuals i de memòries. I, també, l'anàlisi de casos per manca d'informació en les memòries i el seu efecte sobre els informes d'auditoria.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Marc general : normativa i obligacions comptables aplicable a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública.

 

2.- Adaptació del PGC a les fundacions i associacions d'utilitat pública:

- Comptes anuals: continguts i models.
- La importància de la memòria en aquestes entitats.
- Quadre de comptes i relacions comptables.

 

3.- Exposició i anàlisi dels comptes anuals amb casos pràctic.


4.- El contingut mínim de la memòria i els seus possibles efectes en l'informe d'auditoria davant d'una manca d'informació en la memòria.

 

5.- El RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA