Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA:[AJORNAT] Edició TORTOSA: Fiscalitat de l'empresa familiar. Tinença i transmissió de les participacions

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G072/2020
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 FISCAL

Programa

- TORTOSA -

 

Data: 26 de març de 2020

 

 

 

Horari: de 9.00 a 14.00 h

 

 

 

Lloc: Campus Terres de l'Ebre - Universitat Rovira i Virgili - Aula 207 (Avinguda de Remolins, 13) - TORTOSA

 

 

 

Quota col·legiat: 95€

Quota no col·legiat: 160€

 

 

 

Professorat:

 

Sr. Miguel Ángel Galán, advocat, soci Andersen Tax & Legal

Sr. Ramón Varanda, economista, soci Andersen Tax & Legal

 

 

 

Programa:

 

1- Breus nocions sobre legislació aplicable.

1. Encaix de l'IP i de l'ISD en el sistema tributari. Cessió a les CCAA.
2. Llei aplicable. Obligació personal vs obligació real.
3. Doctrina TJUE, TC, TS i DGT. Efectes pràctics.
4. Successions transfrontereres. Convenis subscrits per Espanya.
5. Possibilitats pel que fa a planificació fiscal.

 

2- Impost sobre el Patrimoni

1. Normativa sobre l'exempció sobre participacions.
2. Requisits generals.
- patrimonialitat i còmput d'actius conflictius (participacions, tresoreria, etc.)
- Participació
- Funcions
- Retribució
- Aplicació

 

3- Impost sobre Successions i Donacions

1. Normativa estatal / normativa autonòmica. Diferències.
2. Normativa IP / ISD. Diferències.
3. Transmissió Mortis Causa. Requisits generals.
4. Transmissió Inter Vius. Requisits generals.
5. Transmissions mortis causa i Inter Vius. Casos particulars d'especial rellevància pel que fa a l'acompliment de requisits.
6. Ajornament en l'IRPF. Regularització en cas d'incompliment.

 

4- Preguntes i aclariments.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA