Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

[AJORNAT] Formació integral per a membres i assessors de consells d'administració

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F016/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Programa

DATES: 27 de març; 17 d'abril; 8 i 22 de maig i 5 de juny de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.00 a 14.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIAT: 625 €

PREU DE NO COL·LEGIAT: 800 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Carles Mendieta, psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de SingularNet Consulting, SL. i de Share Barcelona, SL. Coautor del model Management Colors®. Director del Postgrau en Habilitats Directives - del Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona. Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà, i de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Directius, i president de la seva Comissió de Participació Social.

 

Sr. Marc Eguiguren, economista, Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Soci de SingularNet Consulting S.L.. Es el Director Executiu de la Global Alliance for Banking on Value. Ha dirigit i treballat en projectes de consultoria organitzativa i financera en grans empreses, bancs i organitzacions nacionals i internacionals. Professor en matèries financeres i organitzatives en diverses universitats i escoles de negoci. Ha publicat nombrosos articles i es membre de diversos Consells d'Administració.

 

Sr. Manel Vilaplana, llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona), Diplomat en Assessoria i Gestió Tributaria por ESADE i Diplomat en Fiscalitat Internacional (Universitat de Barcelona). Es advocat especialitzat en Dret Societari i optimització i planificació fiscal. Secretari de Consells d'Administració. Soci director de MAVICA ASSESSORS.

 

Sr. Francesc Xavier Olsina, economista. Professor de Direcció Financera a la Universitat de Barcelona i de Cash Management i Gestió del Circulant a EADA Business School, UPF/BSM, Universitat de Vic, Cambra de Comerç i Foment de Treball. Ha estat Tresorer dels grups VW-Audi, ENDESA/Enher i Agbar.

 

Sr. Josep M. Raventós, economista, Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Soci de SingularNet Consulting, SL. Màster en formació de Consellers Científics de Gestió. Dilatada experiència professional en càrrecs directius d'empreses i de diverses entitats, i, també, com consultor i assessor (inclusiu de Consells d'Administració), sobre tot en àmbits Estratègics - disseny, implantació i reconducció-, Gestió Gerencial i Projectes Singulars.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La creixent complexitat de les empreses i el seu entorn fan imprescindible que les aportacions necessàries per a la seva idònia gestió hagin d'anar més enllà que el suport i la visió d'unes poques persones directament implicades en la gestió. Per això, la importància creixent del Consell d'Administració, com a suport a tota la unitat empresarial, és ja avui un fet irreversible. En el cas particular de les empreses familiars el rol de tots i cadascun dels implicats, des del mer partícip fins a l'executiu més compromès, ha de respondre als seus reptes i necessitats, amb els conseqüents deures i obligacions.

 

En aquest context, la finalitat del curs és preparar els membres i assessors de consells d'administració d'empreses, sobretot familiars, per tal que assoleixin un profunda visió integral i uns coneixements transversals que els permetin un desenvolupament més eficient de les seves funcions i una presa de decisions coherent i exitosa, aportant eines i experiències de suport.

 

 

 

DIRIGIT A:

- Membres, independents i executius, de Consells d'Administració de qualsevol corporació, sobretot de caràcter familiar, interessats en una posada al dia i en tenir una visió integral de les seves funcions.
- Consultors i Assessors de Consells d'Administració de qualsevol corporació, sobretot de caràcter familiar, que vulguin actualitzar o incorporar referents rellevants a la seva tasca.

 

 

 

PROGRAMA:

El curs s'estructura en varis eixos programàtics que s'imparteixen en 5 sessions, que són els següents:

Sessió 13.03.20 - Professor Josep Ma. Raventós
Introducció als Consells d'Administració:

- Què és un Consell d'Administració?: funcions.
- Paper dels membres d'un Consell d'Administració.
- Criteris de govern corporatiu.
- Consell d'Administració dins de l'estructura empresarial.

L'Àmbit de la Empresa Familiar:
- Temes clau a considerar.
- Preparació de la successió i successors (incloent rols i situacions possibles).
- Relació Família i Empresa.
- Preparació i materialització del retir (legal i econòmic).
- Altres temes rellevants:
o Protocol Familiar.
o Rols Consultor/Mediador.

 

Sessió 27.03.20 - Professor Manel Villaplana
L'Àmbit Jurídic - Legal:

- Estatut jurídic en els Consells d'Administració.
- Repercussions mercantils, laborals i fiscals d'un Conseller.
- Drets, deures i responsabilitats dels Consellers (Mapa de Riscos).
- La relació amb la Junta General d'Accionistes, Auditors i Directius.
- Actualitat i tendències dels codis de bon govern.
- Fiscalitat d'Empresa / Consellers

 

Sessió 17.04.20 - Professor Carles Mendieta
L'Àmbit Humà:

- Les dimensions del lideratge.
- La gestió del compromís.
- Perfils, eines i criteris per a seleccionar consellers.
- Gestió d'interès: Empresa v.s. Accionista v.s. Stakeholders.
- Management 2020.
- Gestió del canvi.

 

Sessió 08.05.20 - Professor Marc Eguiguren
L'Àmbit Estratègic-Social.

- Estratègia i criteris d'èxit empresarial.
- Empresa i societat: sostenibilitat, internacionalització, innovació 3.0 i valors.
- Triple Bottom Line (People, Planet and Profit).
- Organitzacions i models de gestió: cicle de vida.
- Identificació i gestió del deteriorament a una organització.
- Estratègies de comunicació corporativa.

 

Sessió 22.05.20 - Professor Francesc Xavier Olsina
L'Àmbit Econòmic-Financer.

- Justificació i Objectius.
- Introducció a finances d'empresa: finances/comptabilitat/funció financera/grans conceptes/interrelacions.
- Les fonts de finançament: criteris selecció/instruments finançament inversions i circulant/instruments no bancaris.
- La tresoreria: el 'cor' de l'empresa: liquiditat/gestió operativa/previsions/dèficits i excedents.
- El risc financer a l'empresa: classes de risc i política de risc financer/futurs i forwards: el compromís/opcions financeres: l'alternativa.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA