Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Iniciació i consolidació de coneixements sobre taules dinàmiques d'excel utilitzant diferents tipus d'exemples i casos pràctics per a economistes, experts comptables i auditors

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y241/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 5 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 5 hores

 

 

DATA: 14 de gener de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 140 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 180 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor, soci director de Sisconges & Estrategia, ha estat director financer i controller en diferents empreses. Actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial. Ha escrit diferents llibres sobre l'aplicació pràctica de les taules dinàmiques i Excel aplicades a optimitzar tasques i processos per a diverses àrees d'una empresa.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Les taules dinàmiques d'Excel són una eina imprescindible per a la gestió i l'anàlisi de les dades en qualsevol activitat professional. Concretament:
- Proporcionen informació en diferents tipus de formats.
- Tenen una gran capacitat per crear en diferents formats informes i gràfics interactius, permetent anar, a través de l'anàlisi de dades, del més general al més específic.
- Serveixen per analitzar, explorar i presentar dades de forma resumida o ampliada, fent servir informes en format taula.

 

Els objectius del curs són els següents:
- Aprendre i conèixer el funcionament d'una taula dinàmica per gestionar i analitzar diferents tipus de dades.
- Confeccionar diversos tipus d'informes i gràfics.
- Automatitzar tasques administratives habituals.
- Desenvolupar diferents tipus de formes de compartir informació.
- Consolidar els coneixements de la sessió, a través dels casos pràctics.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, i com a recolzament per fer els casos pràctics els assistents tindran un manual de suport i ajuda. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'aprés mitjançant la realització d'exercicis pràctics en el seu propi ordinador. El nivell requerit és el bàsic d'usuari d'Excel.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la configuració Office Excel versió 2007, 2010 o 2013. Es recomana, a més, l'ús de ratolí extern.

 

 

 

DIRIGIT A:

Diferents tipus d'usuaris d'Excel que treballen habitualment amb taules de dades i necessiten confeccionar diferents tipus d'anàlisis i informes amb agilitat i rapidesa o tenen que automatitzar processos de càlculs.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Introducció a les taules dinàmiques
- Què és una taula dinàmica.
- Per què utilitzar taules dinàmiques.
- Quan utilitzar taules dinàmiques.
- Estructura d'una taula dinàmica.

 

2.- Contingut i funcionament de les taules dinàmiques
- Com crear una taula dinàmica: afegir i treure camps.
- Tasques inicials de preparació i disseny de la taula dinàmica per començar a treballar.
- Moure camps i aplicar filtres de camp a una taula dinàmica.
- Actualització de dades.
- Ajornant l'actualització del disseny.
- Afegir i treure subtotals i totals generals.

 

3.- Formes d'enviar i compartir informes d'una taula dinàmica
- Seguretat i protecció d'una taula dinàmica.
- Actualitzar, modificar i compartir informació d'una taula dinàmica.
- Enviar informes a tercers amb format de taula dinàmica.

 

4.- Modificar propietats dels diferents camps d'una taula dinàmica
- Modificar noms de camps.
- Aplicar propietats a camps numèrics o no numèrics.
- Generar diferències i percentatges entre valors temporals.

 

5.- Confecció i disseny de gràfics
- Creació de gràfics.
- Aplicar filtre al gràfic dinàmic.
- Modificar els gràfics.

 

6.- Agrupar i desagrupar, ordenar i filtrar dades d'una taula dinàmica
- Agrupar i desagrupar diferents tipus de camps numèrics i temporals.
- Diferents formes d'ordenar les dades.
- Diferents maneres de filtrar les dades: filtres etiqueta o valor.
- Com modificar i eliminar filtres.

 

7.- Aplicacions especials de les taules dinàmiques
- Inserció de la segmentació de dades.
- Càlcul de fórmules: elements i camps calculats.

 

8.- Casos pràctics d'aplicació de les taules dinàmiques amb exemples i gestió de bases de dades.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA