Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

[AJORNAT] Règim de consolidació fiscal 2019 i comptabilització de l'Impost sobre Societats per cada societat. Curs pràctic

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y238/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

Llei 27/2014 de l'IS i RICAC, de 9 de febrer de 2016

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 20 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 20 hores

 

L'assistència presencial serà vàlida per a 10 hores de formació per a la recertificació EIA, EIP, EFA i EFP

 

 

DATES: 18, 23, 25 i 30 de març; 1 d'abril de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 450 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 585 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col-laborador del REA.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Un dels àmbits de major impacte de l'encara recent Llei de l'IS (Llei 27/2014) es refereix al grup de consolidació fiscal. Sent, 2018, el quart any d'aplicació de l'esmentat text.

 

En efecte, en la nova legislació, ja no serà possible identificar com a punt de partida del procés de liquidació consolidada, les bases imposables individuals obtingudes d'acord amb les correccions fiscals ordinàries al resultat comptable, segons els
preceptes que es remet l'article 10 de la LIS.

 

Així, ens trobem amb una sèrie d'especialitats a l'hora d'establir les bases imposables (BI) individuals prèvies, abans d'entrar pròpiament en el procés de consolidació. Com són les derivades, entre altres de la següent problemàtica:

 

- La limitació a la deducció de les despeses financeres, que imposa l'art. 16 de la LIS, ja que a pesar que s'esdevingui en cada societat, la seva deducció es considera a nivell del grup.

 

- La deducció de l'1% sobre l'import net de la xifra de negocis, en matèria d'atencions
a proveïdors, clients i personal, segons el que s'estableix en l'article 15 de la LIS i, la deducció de la qual cal referir-la al grup.

 

- L'exempció per a evitar la doble imposició en què malgrat la seva consideració en la BI individual, no obstant això, els seus requisits s'exigeixen a nivell de grup.

 

En fi, un procés de determinació tant de les BI individuals com de la BI consolidada molt més sofisticat que el que s'aplicava fins avui.

 

Per part seva, tant les deduccions com bonificacions, encara que es generen a nivell
individual, no obstant això, la seva aplicació i compliment de requisits passen a establir-se a nivell de grup.

 

Ja en matèria d'obligacions comptables, la Resolució del ICAC, de 9 de febrer de 2016
sobre el tractament comptable del IS, ens ve a proporcionar, d'acord amb la NIC 12 de la matèria, les eines per a comptabilitzar el IS en el si de cada societat del grup.

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer la nova configuració del grup fiscal (GF).
- Conèixer el nou i complex enfocament per a determinar la BI Consolidada.
- Analitzar les especialitats del règim en les matèries més rellevants.
- Analitzar l'especialitat relativa a la deducció de la despesa financera neta.
- Analitzar les implicacions de les reserves de capitalització.
- Analitzar la problemàtica de la compensació de BINS en els grups fiscals.
- Conèixer l'enfocament de les deduccions en el règim de consolidació fiscal.
- Conèixer com s'ha de comptabilitzar l'IS en el si de cada societat del grup.

 

 

 

PROGRAMA:

1. FISCALITAT DELS GRUPS DE SOCIETATS
1.1. Perímetre de consolidació fiscal vs mercantil.
1.2. Escenaris de tributació dels grups de societats.
1.3. Règim general.
1.4. Règim especial de consolidació fiscal.

 

2. RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL: EL GRUP FISCAL (GCF)
2.1. Contribuent i responsabilitats tributàries.
2.2. El grup fiscal: entitat dominant i entitat dependent.
2.3. Inclusió o exclusió d'entitats en el GCF.
2.4. Determinació dels punts de domini.

 

3. RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL: BASE IMPOSABLE CONSOLIDADA.
3.1. Fases lògiques per a la seva determinació després de la Llei 27/2014.
3.2. Eliminacions i incorporacions.
3.3. Compensació de bases imposables negatives del GCF.
3.4. Regles especials d'incorporació d'entitats en el GCF.

 

4. RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL: QUOTA DIFERENCIAL CONSOLIDADA
4.1. Període impositiu.
4.2. Tipus de gravamen del GCF.
4.3. Quota íntegra consolidada.
4.4. Deduccions i bonificacions en la quota íntegra del GCF.
4.5. Retencions i pagaments fraccionats del GCF.
4.6. Pèrdua del règim de consolidació fiscal.
4.7. Extinció del GCF.
4.8. Altres consideracions.

 

5. COMPTABILITZACIÓ DE L'IS PER CADA SOCIETAT DEL GCF
5.1. Obligacions comptables del GCF.
5.2. Obligacions derivades de la normativa comptable.
5.3. Comptabilització de l'IS per cada societat segons la RICAC de 9/2/2016.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA