Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Pla General de Comptabilitat i Impost sobre Societats 2019. Curs modular de 40 hores sobre matèries fonamentals

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F027/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent
Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: del 12 de setembre al 22 d'octubre de 2019. (40 hores).

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 650 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 830 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col·laborador del REA.

 

 

 

PRESENTACIÖ:

La comptabilitat i la fiscalitat referent a l'impost sobre el benefici són dues matèries altament interrelacionades.

 

La base imposable de l'Impost sobre Societats serà l'import de la renda obtinguda en el període impositiu, sigui quina sigui la seva font o origen, minorada per la compensació de bases imposables negatives de períodes impositius anteriors, i si escau la reserva decapitalització o anivellament. En el mètode d'estimació directa, la base imposable es calcularà, corregint, mitjançant l'aplicació dels preceptes establerts en la llei de l'impost, el resultat comptable determinat d'acord amb les normes de comptabilitat.

 

 

 

OBJECTIUS:

És per això que aquest programa pretén combinar l'anàlisi comptable de les partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys més rellevants, a la llum del que disposa el Pla General de Comptabilitat, les resolucions de l'ICAC que el desenvolupen i la doctrina administrativa. Amb l'estudi de les implicacions fiscals que la comptabilització d'aquelles comporta pel càlcul de l'impost sobre societats. A l'empara del que estableix la vigent Llei de l'Impost sobre Societats (Llei 27/2014).

 

 

 

PROGRAMA:

El programa es pot realitzar tot sencer o només els mòduls que li interessin.

 

Mòdul 1. Comptabilitat i fiscalitat de l'Immobilitzat material i Inversions immobiliàries: Components de les seves valoracions. Amortitzacions i deteriorament de valor.
Data:
12 i 17 de setembre de 2019.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Preu de col·legiats: 180 €
Preu de no col·legiats: 235 €

 

Mòdul 2. Comptabilitat i fiscalitat de l'Immobilitzat intangible i del fons de comerç: components de les seves valoracions. Amortitzacions i deteriorament de valor.
Data:
26 de setembre i 1 d'octubre de 2019.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Preu de col·legiats: 180 €
Preu de no col·legiats: 235 €

 

Mòdul 3. Comptabilitat i fiscalitat de les existències: Components del preu d'adquisició, del cost de producció de cicle curt i llarg, i els errors i canvis de criteris de valoració
Data:
3 i 8 d'octubre de 2019.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Preu de col·legiats: 180 €
Preu de no col·legiats: 235 €

 

Mòdul 4. Comptabilitat i fiscalitat de les despeses financeres en el règim general i en el grup fiscal.
Data:
10 i 15 d'octubre de 2019.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Preu de col·legiats: 180 €
Preu de no col·legiats: 235 €

 

Mòdul 5. Reserva de capitalització, Compensació de BINs i reserva d'anivellament, en el règim fiscal individual. Determinació i anàlisi comptable i fiscal.
Data:
17 i 22 d'octubre de 2019.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Preu de col·legiats: 180 €
Preu de no col·legiats: 235 €


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA