Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Resolució de l'ICAC de 5 de març de 2019. Aspectes comptables i implicacions fiscals

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y051/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

(Resolució ICAC de 5 de març de 2019 sobre instruments financers i operacions societàries)

 

Curs computable en 4 hores en comptabilitat i 4 hores en altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 11 i 13 de juny de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, professor del Màster en Comptabilitat superior i auditoria UAB-CEC, Expert Comptable Acreditat.

Sr. Carlos Ramírez Sánchez, advocat i economista. Associat sènior a Cuatrecasas.

Sr. Deogracias Izquierdo Martín, advocat. Associat sènior a Cuatrecasas.


 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs es és exposar les principals novetats comptables i fiscals que s'incorporen a la Resolució de l'ICAC sobre Presentació d'Instruments Financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, publicada al BOE el dia 11 de març de 2019 .

 

La resolució suposa el desenvolupament reglamentari del PGC aprovat per pel RD 1514/2007 (de 16 de novembre de 2007) en relació amb els criteris de presentació dels instruments financers i les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d'aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció de capital i, en general, altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

 

Durant el curs es tractaran els aspectes més rellevants vinculats a operacions societàries. En les sessions es combinarà la part teòrica de la normativa amb l'exposició de diferents casos pràctics que permetin treballar i analitzar d'una forma més adequada aquesta ampliació de la normativa comptable.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està dirigit a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc, que vulguin conèixer els propers canvis previstos per la regulació comptable per l'exercici 2020.

 

 

 

PROGRAMA:

1a Part (Comptable): Operacions societàries
1- Introducció, definicions i criteris generals en matèria de presentació d'instruments financers.
2- Tractament comptable de les aportacions socials.
3- Comptabilitat de l'adquisició i venda d'accions i participacions pròpies o de la societat dominant.
4- Reformulació de comptes anuals i rectificació d'errors comptables
5- Tractament comptable de la remuneració dels administradors.
6. L'aplicació del resultat de l'exercici.
7. Tractament comptables dels augments i reduccions de capital.
8. Les emissions d'obligacions i el seu tractament comptable.
9. Principals implicacions comptables de les operacions de reestructuració empresarial.

 

2a Part (Fiscal): Conseqüències fiscals de la resolució
1. Abast de les norma i conceptes generals:
- El concepte de patrimoni net i els efectes fiscals que provoca el cas de pèrdua patrimonial greu.
- El concepte de benefici distribuïble i la reserva de capitalització.
- Tractament fiscals dels drets de subscripció preferent.
- Despeses de transacció d'instruments financers: efectes fiscals de les regles establertes.
- Dividends i interessos. Efectes fiscals de la proposta de resolució.
2- Tractament fiscals de les aportacions socials
3- Efectes fiscals de la classificació com passiu de determinats tipus d'accions.
4- Fiscalitat de l'adquisició i venda d'accions i participacions pròpies o de la societat dominant.
5- Reformulació de comptes anuals i rectificació d'errors comptables.
6- Tractament fiscal de la remuneració dels administradors.
7- L'aplicació del resultat de l'exercici.
8- Tractament fiscal dels augments i reduccions de capital.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA