Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

SEU DE GIRONA: Mòdul 6: (VIDEOCONFERÈNCIA) Estratègia i gestió financera: mecenatge, subvencions i finançament alternatiu (Projecte d'ajut a la professionalització d'ONG's)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G115/2019
Seu:
 Girona
Àrea:
 DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Programa

 

 

 

Mòdul 6: (VIDEOCONFERÈNCIA) Estratègia i gestió financera: mecenatge, subvencions i finançament alternatiu (Projecte d'ajut a la professionalització d'ONG's)

 

 

 

DATES: 17 i 19 de juny de 2019

 

 

 

HORARI: de 16:00 a 20:00 hores

 

 

 

LLOC: Col·legi d'Economistes de Catalunya (Joan Maragall, 44, entresol 3a)

 

 

 

Mòdul gratuït però cal fer inscripció prèvia

 

 

 

PROFESSORS:

Sra. Carme García Jarque. Economista. Assessora financera

Sr. Jordi Pérez. Auditor de comptes. Soci d'auditoria de Crowe Horwath

 

 

PROGRAMA:

A) Visió financera

1.- Estratègia i gestió financera en les ONG's

- Exigències ètiques de la gestió econòmica-financera

- Equilibri econòmic-financer

- Tresoreria

2.- Finançament d'Inversions versus Finançament de les activitats

- Fons de finançament de les activitats de la ONG

- Subvencions

- Mecenatge

- Donacions

- Llegats

- Fons de finançament de les inversions o projectes concrets

- Crowdfunding

- Crowdequity

- Crowdlending

- Crowdfactoring o Invoice trading

- Finançament públic

- Finançament privat

- Business Angels en sector social

 

B) Control, justificació i auditoria de subvencions

1.- Subvencions i tipologia

- Àmbit

- Projectes que financien

 

2.- Normativa d'aplicació en el control i justificació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- Normativa europea de referència

3.- Modalitats de justificació d'una subvenció

- Compte justificativa

- Compte justificativa amb informe d'auditor

- Acreditació per mòduls

- Presentació d'estats comptables

4.- Principals aspectes que han de tenir en compte els beneficiaris de subvencions en la justificació de despeses

- Despeses subvencionables

- Despeses no elegibles

- Comptabilitat separada

5.- Procediments acordats d'un auditor sobre comptes justificatives de subvencions

6.- Organismes concedents de subvencions i principals ajuts


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA