Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Anàlisi i control de costos (25 hores)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F015/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

DURADA: 25 h.

 

 

 

MODALITAT: Presencial

 

 

 

DATES: 4, 9, 16, 18 i 25 de setembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU: 0 €

 

Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar els següents documents:

- Annex1 tot cumplimentat i signat en bolígraf BLAU.

- Fotocòpia DNI.

- Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.

 

 

Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: aula@coleconomistes.cat . El primer dia del curs s'hauran de portar els documents originals.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva implantació en una empresa determinada.
- Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Fonaments de la comptabilitat analítica
1.1. Definició i objectius.
1.2. Estructura de costos. Classificació.
1.3. Sistemes d'imputació de costos.
1.4. Anàlisi de costos i presa de decisions.

 

2. El mètode de costos complets (full-costing)
2.1. Generalitats.
2.2. Sistemes de costos complets.
2.3. Implementació i limitacions.
2.4. Variants del model.

 

3. El model direct-costing.
3.1. Fonaments del model.
3.2. Aplicacions del model.
3.3. Anàlisi de resultats.
3.4. Equivalència de models.

 

4. El model ABC
4.1. Objectius. Origen i definicions.
4.2. Aplicacions del model.
4.3. Les activitats. Identificació, classificació i costos.
4.4. Pressupostos. Síntesi del sistema pressupostari.

 

5. Els costos estàndards
5.1. Definició i avantatges.
5.2. Classes d'estàndards.
5.3. Modes d'establir els costos estàndards.
5.4. El pressupost flexible.
5.5. Resultats.
5.6. Desviacions.

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA