Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) (20 hores)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F014/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DURADA: 20 h.

 

 

 

MODALITAT: Presencial

 

 

 

DATES: 10, 12, 16 i 19 de setembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU: 0 €

 

Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar els següents documents:

- Annex1 tot cumplimentat i signat en bolígraf BLAU.

- Fotocòpia DNI.

- Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.

 

 

Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: aula@coleconomistes.cat . El primer dia del curs s'hauran de portar els documents originals.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer l'impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l'empresa en relació amb l'impost.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. la determinació de la base i liquidable.
2. Rendiments del treball.
3. Rendiments d'activitats econòmiques.
4. Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries.
5. Guanys i pèrdues patrimonials.
6. Habitatge habitual.
7. Liquidació de l'impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l'IRPF.

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA