Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

La subhasta judicial i subhasta notarial com a mitjans alternatius en l'adquisició de béns

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G059/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

Homologat pel REFOR

 

 

DATA: 8 d'abril de 2109.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 155 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Rafael Huerta García. Lletrat de l'Administració de Justícia. Jutjat Mercantil núm. 7 Barcelona.
Sr. Javier Micó Giner. Notari de l'Il·lustre Col-legi de Notaris de Catalunya.

 

Moderador:
Sr. Xavier Domenech Ortí.
Economista, actuari d'assegurances i administrador concursal

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La importància de la subhasta electrònica i la implantació del Portal de Subhastes del BOE queda reflectida en les 95.473 subhastes judicials i notarials publicitades des del passat 15 d'octubre de 2015. Les possibilitats d'adquisició de tota classe de béns mobles i immobles i les diferències existents entre les subhastes judicials i notarials requereixen d'una anàlisi d'experts en la matèria. Els col·legiats, en la seva activitat diària d'assessorament a inversors o les pròpies parts del procés, així com en la seva funció d'Administrador Concursal, han d'adquirir un coneixement ple de les alternatives existents de la subhasta electrònica.

 

 

 

PROGRAMA:

 

16.00 hores. Acreditació.

 

16.15 hores. 1a Ponència: La subhasta judicial:
1. Classes de subhastes judicials i característiques essencials:
1.1. Subhasta judicial de constrenyiment (JA).
1.2. Subhasta judicial concursal (JC).
2. El Portal de Subhastes del BOE i la figura del postor.
2.1. Registre al Portal de Subhastes del BOE.
2.2. La licitació: conseqüències de la licitació amb reserva.
2.3. El pagament de la rematada i conseqüències de la fallida de la subhasta.
3. Les parts del procés de subhasta judicial:
3.1. Funció de la part executant i Part executada de la subhasta judicial de tipus Constrenyo.
3.2. Funció de l'Administrador Concursal, concursat i Creditors en la subhasta concursal.
4. Els sistemes d'aprovació de rematada:
4.1. Subhasta de Constrenyo.
4.2. Subhasta concursal: sistema de Tipus Lliure, Tipus Especial i Tipus LEC.
5. Conclusió.

 

17.45 hores. Descans.

 

18.00 hores 2a Ponència: La subhasta notarial.
1. Original i còpia.
2. La venda extrajudicial de béns immobles hipotecats.
2.1. El caos inicial amb la normativa aplicable.
2.2. Elements necessaris.
2.3. Elements personals.
2.4. Documents a preparar.
2.5. Tràmits essencials anteriors a la subhasta.
2.6. La subhasta.
2.7. Fites posteriors a la subhasta.
2.8. Oposició a la venda extrajudicial.
3. ¿Il·luminació en el caos? La Resolució DGRN de 2 de gener de 2019 (BOE 5 de febrer).
4. Les subhastes en la LN.
4.1. Àmbit d'aplicació. Subhastes voluntàries i obligatòries. Vendes voluntàries i obligatòries.
4.2. Pressupostos.
4.3. Objecte de la subhasta: situació física i jurídica i valoració.
4.4. Tràmits
4.5. Subhastes voluntàries
5. Referència a la Resolució DGRN de 26 d'octubre de 2018. Existeix el Registre 'públic' concursal?

 

19.00 hores. 3a Ponència: taula rodona amb els dos ponents i moderada per Xavier Domènech. En aquesta ocasió els ponents introduiran supòsits pràctics i una sèrie de qüestions al públic assistent que puguin servir per a consolidar els aspectes més complexos de les ponències realitzades.

 

20.00 hores. Conclusió.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA