Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE LLEIDA: Mòdul 2 ''Tractament fiscal d'adquisicions d'empreses i altres operacions societàries dins del Grup (règim fiscal especial de neutralitat de l'Impost sobre Societats)''

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y031/2019
Seu:
 Lleida
Àrea:
 FISCAL

Programa

Homologació:
- 4h Altres Matèries - auditors de comptes (ROAC)

 

DATES: Divendres, 15 de març de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.15 a 13.15 hores.

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. C/ Pere de Cabrera, 16, 1.G

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 80 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 110 €

 

 

 

OBJECTIUS:


L'objectiu de la sessió és revisar la fiscalitat associada a l'adquisició de negocis, així com a les estructures d'inversió i desinversió. Així mateix, es repassaran les operacions de reestructuració i el tractament fiscal de conformitat el règim fiscal especial de neutralitat contingut en el Títol VII del Capítol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

 

 

 

PROGRAMA:1.) Introducció.

- Objecte de l'operació.
- Aspectes rellevants venedor.
- Aspectes rellevants comprador.
- Procés de M & A.

2) Compravenda d'actius i passius.

- Fiscalitat del venedor.
o IS / IRNR
o IIVTNU
o IVA: Concepte Unitat Econòmic Autònoma.

- Fiscalitat del comprador.
o IS: PPA / finançament.
o IVA - ITP & AJD.

3) Compra d'accions.

- Fiscalitat del venedor.
o IS: Art. 21 de la LIS.
o IRNR.
o IRPF.

- Fiscalitat del comprador.
o IS.
- Qüestions a revisar.
- Deducibilidad despeses financeres:
- Operacions LBO (Art.16.5,83 i DT 18 LIS).
- Exemples estructures LBO.
o Pagament contingent tractament fiscal comprador Vs Venedor (IS / IRPF).
o 314 LMV.

4) Operacions de Reestructuració.

- Introducció a les operacions de reestructuració contingut en el Títol VII del Capítol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats: Fusió, Escissió, Bescanvi de valors, aportacions no dineràries de branca d'activitat i aportacions no dineràries.
- Motius Econòmics Vàlids.
- Qüestions conflictives

 

 

 

PROFESSOR:


Sr. Carlos Ramírez Sanchez, advocat associat sènior de Cuatrecasas. Especialista en Assessorament fiscal a l'Àmbit de Grups empresarials multinacionals i consolidats. Àmplia experiència en Operacions de reestructuracions empresarials, patrimonials i corporatives (Fusions, escissions, Canvis de valors, Aportacions d'Actius), Tant d'empreses Nacionals com de filials de grups de multinacionals. Expert en Operacions de M & A d'Inversió i desinversió, planificacions fiscals i Negociació de Contractes.


 

 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ALS 2 MÒDULS DEL CURS Tractament fiscal i comptable d'adquisicions d'empreses i altres operacions societàries dintre del Grup

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA