Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: Curs (videoconferència): Tractament de les operacions immobiliàries en l'IVA

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G044/2019
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

DATES: 20 i 27 de febrer de 2019

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00h

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 115 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 150 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Jordi Bertran Ribera, economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Fet imposable. Compatibilitats i incompatibilitats TPO, OS i AJD

 

2.- Concepte d'empresari
- Arrendadors
- Promotors ocasionals
- Concepte d'edificació

 

3.- Lliuraments de béns (EB) i Prestacions de serveis (PS)
- Execucions d'obra que es consideren EB.
- Especial referència a les CB. Aportació i adjudicació per i pels comuners.
- Obligacions de fer i no fer.

 

4.- Supòsits de no subjecció
- Transmissió unitat econòmica autònoma (versus TPO).
- Autoconsums de béns quan no ha existit dret a deduir.

 

5.- Exempcions immobiliàries
- Lliuraments de terrenys urbans o en curs d'urbanització.
- Lliuraments de terrenys rústics. Excepcions a l'exempció.
- Juntes de compensació (derogada).
- Lliuraments d'edificacions. 1ª i 2ª lliurament (conceptes). Excepcions a l'aplicació de l'exempció (derruir per a nova promoció, rehabilitació, arrendament financer).
- Lloguers de terrenys rústics i d'habitatges. Excepcions a l'exempció. Constitució de drets reals.
- Arrendament amb opció de compra. Autoconsums? (consulta DGT).
- PS efectuades per fedataris públics.

 

6.- Renúncia a l'exempció i Inversió del subjecte passiu

 

7.- Localització de les EB i PS en immobles
- Especial incidència en la casuística de la regla especial PS immobles.
- Establiment permanent en el lloguer.
- Serveis amb fires i stands / organització.
- Serveis d'hostaleria.

 

8.- Meritament
- Dret de superfície.
- Pagaments anticipats. Especialitat certificacions d'obres.
- Opcions de compra.
- Arres penitencials i arres confirmatòries.
- Administracions Públiques.
- Cadències en l'arrendament.
- Permutes

 

9.- Base imposable
- Contraprestació en l'arrendament.
- Indemnitzacions no subjectes.
- Drets de superfície.
- Permutes.
- Arrendament amb opció de compra / Basi imposable de la transmissió de l'immoble.

 

10.- Subjecte passiu
- Altres supòsits d'IS-P.
- Execució d'obra (referència a Juntes de compensació).
- Cessions en paga de deute.
- Subhastes.
- Desenvolupament reglamentari dels supòsits ISP (certificacions).

 

11.- Repercussió de l'impost

 

12.- Tipus impositiu
- Execucions d'obra. Concepte de promotor.
- Habitatges.
- VPO + Promoció Pública.
- Obres particulars i comunitats de propietaris.
- Propietat vertical.

 

13.- Deduccions: qüestions formals; requisits per la deduïbilitat

 

14.- Sectors diferenciats. Prorrata especial (especial importància en les operacions immobiliàries)

 

15.- Regularització de béns d'inversió (immobles)

 

16.- Regularització única per transmissió de l'immoble dins del període de regularització

 

17.- Deduccions anteriors a l'inici de les activitats. Regularització i especial referència als immobles

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA