Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: Tancament Impost Societats 2018 i novetats fiscals previstes

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y097/2018
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

Curs computable com a 3,5 hores en altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

 

Curs computable als efectes de la formació continuada dels Experts Comptables

 

Data: dijous, 13 de desembre de 2018

 

 

 

HORARI: 10.00 a 13.30 hores

 

 

 

LLOC: Col.legi d'Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA - TARRAGONA)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 70 €

 

PREU DE NO COL·LEGIATS: 115 €

 

 

 

PROFESSORS:

 

Sra. Núria Cabré, Economista, sòcia del despatx Garrigues advocats i assessors tributaris.

 

Sra. Monica Rende, Llicenciada en Dret, associada sènior del despatx Garrigues advocats i assessors tributaris.


 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu d'aquesta sessió és abordar diferents qüestions d'índole fiscal que, o bé per resultar noves o controvertides, convé conèixer per realitzar un adequat assessorament fiscal.

 

En primer lloc, repassarem amb un enfocament molt pràctic els aspectes a tenir en compte per realitzar una adequada planificació del tancament de l'Impost de societats de l'exercici 2018, repassant la jurisprudència i doctrina administrativa més rellevant de l'exercici amb incidència en el tancament, amb especial èmfasi en aquelles qüestions amb repercussió significativa en les regles de càlcul de l'impost.

 

Així mateix, avançarem les principals novetats fiscals previstes en la Llei de Pressupostos de 2019, en l'avantprojecte de Llei de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, així com en diferents iniciatives legislatives actualment en tramitació.

 

Finalment, abordarem amb un enfocament molt pràctic, les novetats esdevingudes en l'àmbit de la tributació local. En concret, ens centrarem en els últims pronunciaments jurisprudencials en relació amb les sol·licituds de devolució de la plusvàlua municipal.

 

 

 

PROGRAMA:

 

- Tancament Impost de societats 2018:


o Reversió deterioraments de cartera.
o Limitació de pèrdues per transmissió d'elements.
o Deducció i amortització comptable del fons de comerç i altres actius intangibles.
o Dividends i rendes procedents de transmissions de societats: limitacions a l'aplicació de l'exempció.
o Limitacions a la deducció de despeses financeres.
o Compensació de Bases Imposables Negatives: límits aplicables.
o Limitació en l'aplicació de la deduccions per evitar la doble imposició.
o Reserva de capitalització.
o Règim especial de PIMES i consolidació fiscal.
o Repàs liquidació pagaments fraccionats. Càlcul del pagament fraccionat mínim.
o Comentaris de la jurisprudència i doctrina més rellevant de l'exercici.

 

- Novetats fiscals previstes en diferents iniciatives legislatives actualment en tramitació

 

- Devolució plusvàlua municipal: situació actual

 

- Debat i preguntes

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA