Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Grup Fiscal 2018: reserva de capitalització i bases imposables negatives després de les modificacions per la Llei 3/2016 i Resolució DGT 1836/2018

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y091/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

Curs computable en 5 hores en altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

 

 

DATA: 31 d'octubre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 160 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 210 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col-laborador del REA.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La reducció per reserva de capitalització té com a objectiu enfortir la solvència del Grup Fiscal com a tal. Permetent que en la mesura que les societats del grup destinin voluntàriament beneficis a incrementar els fons propis consolidats del grup, redueixin la càrrega tributària del mateix. I, condicionant-se tal incentiu al compliment d'una determinada disciplina financera i comptable.

 

Per la seva banda, la compensació de bases imposables negatives, és un element fiscal que persegueix recuperar del Fisc, la part de quotes positives prèviament satisfetes quan les BI van resultar positives. Existint, per això en la tributació internacional comparada dos mecanismes. El conegut com "carry forward" o compensació cap a endavant que és el regulat en la jurisdicció espanyola i, el denominat "carry back" i, en la virtut del qual se sol-licita a la Hisenda Pública la devolució corresponent. Operant, no obstant això, en el GF, una compensació "sui generis".

 

En relació amb el panorama legislatiu. Des d'un punt de vista estrictament fiscal, les empreses i professionals hauran d'aplicar al tancament de comptes de 2018, d'una banda, la Llei de l'IS, en text actualitzat i, per un altre, els aclariments de caràcter vinculant (no sempre en la mateixa línia), bàsicament de la Direcció General de Tributs (Consultes Vinculants 2015-2018).

 

Ja en el plànol comptable, el registre de l'efecte impositiu del GF, ha d'emparar-se en la Resolució de l'ICAC, de 9 de febrer de 2016.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Les implicacions de l'abast concedit per la vigent Llei del IS, al GF com a contribuent únic en matèria de la reserva de capitalització i BINS.
- A partir de l'anterior, delimitar de la forma més operativa possible, el règim supletori del que es parteix en la Consolidació Fiscal d'ambdues figures: Art. 25 i 26, i Disposició Addicional, 15ª, LIS, a cadascuna d'aquestes figures.
- Com aplicar les especialitats ja dins del GF.
- Com comptabilitzar l'efecte impositiu associat a la RC i a les BINS, des del seu origen en el grup fins a la seva posterior aplicació o compensació.
- Conèixer les diferències que produeix l'opció del règim especial del GF enfront del general en el cas de no exercir-se l'opció.

 

 

 

PROGRAMA:

1. LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ (RC) EN EL GRUP FISCAL (GF)
1.1.Règim supletori: règim general

- Casos d'aplicació
1.2. Règim principal en el GF: especialitats
- Diferenciació si el grup opta pel règim especial de consolidació fiscal
- La seva intervenció en la BI del GF
- RC generada en el grup fiscal: determinació i reducció
- RC pendent de reducció en una entitat que s'incorpora al grup
- RC pendent de reducció en una entitat que s'exclou del grup

 

2. LA COMPENSACIÓ DE BINS EN EL GRUP FISCAL (GF)
2.1. Règim supletori: règim general.

- Casos d'aplicació.
2.2. Règim principal en el GF: especialitats
- Diferenciació si el grup opta pel règim especial de consolidació fiscal.
- La seva intervenció en la BI del GF.
- BINS obtingudes pel grup fiscal.
- BINS obtingudes per una societat del grup.
- BINS pendents de compensar en una entitat que s'incorpora al GCF.
- BINS pendents compensar en el grup i per una societat en la seva integració.
- BINS pendent de compensar en l'extinció del grup o pèrdua del règim.
- BINS pendent de compensar en una depenent que surt del grup.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA