Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs bàsic sobre IVA

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F047/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

DATES: 11, 14, 21, 25 i 28 de març; 1, 4, 8, 11 i 25 d'abril de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 hores.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 720 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 880 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José María Tocornal, cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

OBJECTIUS:

El curs té com a objectiu el coneixement de l'IVA, així com la seva aplicació en operacions econòmiques, a través de l'estudi de la normativa interna i comunitària, així com de Resolucions de Tribunals Econòmic Administratius i jurisprudència de tribunals, en particular del TJUE. Per completar l'estudi es resolen casos pràctics que es plantegen.

El coneixement correcte de la norma i una deguda planificació fiscal pot suposar un avantatge competitiu important, o, simplement, evitar riscos i sancions administratives que poden arribar a ser significatives.

 

 

 

DIRIGIT A:


El curs està dirigit a persones que presten els seus serveis en despatxos d'assessorament o en departaments administratives o de comptabilitat en empreses.

 

 

 

PROGRAMA:

- Àmbit territorial. Definició d'exportacions, importacions, lliuraments i adquisicions intracomunitàries.

- Conceptes bàsics. Fet imposable. Concepte d'empresari o professional en l'IVA. Concepte de lliurament de béns i de prestacions de serveis. Operacions no subjectes.

- Exempcions.

- Autoconsums. Sectors diferenciats.

- Esdevinc de l'Impost. Règim especial el criteri de caixa. Subjecte passiu.

- Base imposable. Modificació de la base imposable: requisits, terminis, forma.

- Repercussió de l'Impost.

- Tipus de gravamen.

- Esquema de les operacions immobiliàries. Relacions amb l'ITP. Lliuraments de terrenys i d'edificacions. Arrendaments. Exempcions. Renúncia a l'exempció. Tipus impositius.

- Operacions intracomunitàries. Lloc de realització del fet imposable: subjecció a l'IVA espanyol o no, en lliuraments de béns i prestacions de serveis. Regla de la inversió del subjecte passiu.

- Adquisicions intracomunitàries: concepte, requisits, obligacions formals comptables i registrals; tributació d'aquestes operacions. Operacions triangulars. Transferències de béns. Altres operacions.

- Deduccions de quotes d'IVA suportat. Requisits. Límits i restriccions. Deduccions prèvies a l'inici d'activitats. Deduccions en sectors diferenciats.

- Regla de prorrata: funcionament. Prorrata general i prorrata especial.

- Béns d'inversió: concepte. Regularització de béns d'inversió. Tributació en el lliurament de béns d'inversió que estan en procés de regularització.

- Gestió de l'Impost i obligacions formals, comptables i registrals. Facturació.
- Models de declaració.

- El sistema d'Informació immediata (SII)

- Estudi dels règims especials. Especial menció als règims especials d'agricultura, simplificat (mòduls), recàrrec d'equivalència, béns usats, ... Forma de tributació, obligacions formals.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA