Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Problemàtica del proindivís i divisió del condomini. Aspectes tributaris

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G201/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATA: 26 de novembre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 130 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 170 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Javier Ragué, advocat, soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.


Sra. Guadalupe Díaz-Súnico, advocada, associada de l'Àrea Fiscal de Cuatrecasas. Àmplia experiència en l'assessorament fiscal en l'àmbit de l'empresa multinacional, així com en el private client de l'empresa familiar. Autora del llibre "La fiscalidad de la crisis matrimonial en el régimen de separación de bienes" y de diversos articles en revistes especialitzades. Conferenciant habitual en fòrums de dret de família.

 

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Escenaris
- Divisió de la cosa comuna en comunitat ordinària.
- Liquidació del règim econòmic matrimonial.
- Divisió i adjudicació en el marc de comunitat hereditària.
- Liquidació de la comunitat que realitza una activitat econòmica.

2.- Implicacions tributàries
- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Extinció del condomini. Configuració dels lots i excessos d'adjudicació.
- Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats. Excessos d'adjudicació evitables i inevitables.
- Impost sobre Successions i Donacions. Excessos d'adjudicació gratuïts.
- Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA