Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Fiscalitat bàsica per a no professionals

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F034/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: 18, 19 i 24 d'octubre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 290 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 380 €

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Carme Jover, economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El curs té per objectiu introduir i donar a conèixer la fiscalitat bàsica entre empresaris, professionals en general (advocats, enginyers, ...) i particulars, que no són experts en fiscalitat, però que volen tenir un coneixement del compliment de les seves obligacions fiscals i de les novetats en matèria tributària que poguessin afectar a les seves operacions amb contingut econòmic, tant a nivell particular com a escala professional o empresarial.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Principis fiscals bàsics - Anàlisi fonamental dels impostos més importants

2.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
a. Subjectes passius
b. Exempcions i no subjeccions
c. Subjectes passius
d. Esquema de liquidació
i. Anàlisi dels rendiments
f. Formes de determinació del rendiment net en activitats econòmiques
g. Reduccions, tipus impositius i deduccions

 

3.- Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
a. Subjectes passius de l'IVA
b. Operacions subjectes i no subjectes
c. Tipus impositius
d. Repercussió i deducció de l'IVA
i. Criteri de caixa

 

4.- Impost sobre Societats (IS)
a. Subjectes passius
b. Esquema de liquidació
c. Principis bàsics
d. Tipus impositius
i. Deduccions

 

5.- Comparativa Impost sobre Societats - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en l'exercici d'activitats econòmiques

6.- Impost sobre Patrimoni (IP)
a. Subjectes passius
b. Obligacions de declaració
c. Béns a declarar
d. Exempció d'activitats econòmiques i d'accions o participacions de societats
7.- Obligacions fiscals
a. Alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
b. Alta d'obligacions fiscals davant l'AEAT
c. Estudi de les obligacions fiscals mensuals o trimestrals
d. Estudi de les obligacions fiscals anuals


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA