Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Obligacions d'informació a l'ICAC: emplenament dels Models 02 i 03 i novetats per al 2018

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y052/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

Curs computable com a auditoria, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

 

 

DATA: 16 d'octubre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 14.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 140 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 180 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Miguel Bolumar, auditor de comptes, i membre del Consell Assessor i del Comitè de Normes i Procediments del REA. Ponent en la revisió i redacció del MCCI del REA. Revisor de control de qualitat amb divuit anys d'experiència. Formador habitual de REA Auditores.

 

 

 

OBJECTIUS:

En els darrers tres anys la formalització de la rendició d'informació a l'ICAC, regulada en l'Art. 79 del RAC, ha registrat importants canvis, i, sobretot, ha generat nombrosos dubtes i controvèrsies, que han portat al regulador a ampliar els terminis de la seva presentació, normalment previst per al mes d'octubre de cada any. No només s'ha requerit de major informació que declarar, per la via de la modificació de la Resolució de 29 de juny de 2012, sinó que s'ha hagut de conviure amb una instrucció i programa informàtic que no donen resposta coherent a les resolucions modificatives publicades.

 

Des del REA es ve denunciant aquestes circumstàncies que no només dificulten el compliment de les obligacions de comunicació dels auditors, sinó que generen una cada vegada major càrrega de treball, i, sobretot, no ofereixen la seguretat jurídica necessària als subjectes declarants. Per a la correcció d'aquests defectes, des del REA s'han presentat propostes i millores especialment en el manual de la declaració, i, també, en l'aplicació informàtica en la mesura en què la seva configuració ho permet.

 


Com a conseqüència, a les declaracions a realitzar en aquest exercici 2018 es preveu la incorporació d'importants novetats, particularment als apartats de PERSONAL AUDITOR i PERSONAL NO AUDITOR, en relació amb l'obligació de comunicar les funcions que desenvolupen aquests subjectes en l'àmbit del sistema de control de qualitat intern de les firmes d'auditoria, i a l'apartat de RELACIONS I VINCULACIONS, pel que fa a la declaració i qualificació de les relacions de xarxa, i altres relacions que pugui mantenir la firma d'auditoria, no constitutives de xarxa, amb proveïdors de serveis o amb socis comuns no vinculats.

 

És important la presentació correcta d'aquests models atès els greus efectes que poden generar la manca de declaració o la declaració parcial o substancialment incorrecta.

 

En el curs s'analitzaran les modificacions introduïdes i l'abast de les mateixes, mitjançant el desenvolupament d'un supòsit pràctic, amb la casuística més recurrent que afecten als petits i mitjans despatxos de auditoria. També, s'abordaran els errors o defectes més habituals en declaracions anteriors i la manera de corregir-los.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Modificacions normatives que afecten a la rendició d'informació a l'ICAC.

 

2.- Darreres novetats sobre la instrucció i el programa d'aplicació.

 

3.- Informació a declarar sobre el personal auditor, no auditor i en pràctiques.

 

4.- Declaració dels serveis i funcions del SCCI, revisor de control de qualitat dels encàrrecs, de seguiment i altres funcions del sistema.

 

5.- Relacions i vinculacions. Declaració de les xarxes, subjectes implicats i altres relacions no constitutives de xarxa.

 

6.- Exposició de supòsits pràctics, qualificació de les situacions i relacions i manera de declarar-ho

 

7.- Errors més freqüents i altres aspectes a considerar.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA