Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • PROGRAMES D'ESPECIALITZACIÓ

FORMACIÓ

Curs de Comptabilitat Avançada

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P005/2017
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Adaptat a la normativa comptable RD 602/2016 i introducció als canvis previstos pel 2018

 

Curs computable com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent.

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya.

 

 

DATES: del 19 d'octubre de 2017 a l'1 de març de 2018.

 

 

 

HORARI:

- Mòdul I: 19 i 26 d'octubre de 2017, de 16.30-21.00 hores
- Mòdul II: 16 i 23 de novembre de 2017, de 16.30-21.00 hores
- Mòdul III: 30 de novembre i 14 de desembre de 2017, de 17.00-21.00 hores
- Mòdul IV: 17 i 24 de gener de 2018, de 17.00-21.00 hores
- Mòdul V: 8, 15 i 22 de febrer; i 1 de març de 2018, de 17.00-21.00 hores

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 880 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 1.150 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs es treballar els temes més rellevants de la comptabilitat financera i de la comptabilitat societària. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2017. És a dir, en base al PGC (aprovat per Real Decret 1514/07 de 16-11-07) i la reforma introduïda a través del RD 602/2016. Reforma que suposa el desenvolupament reglamentari de la modificació del Codi de Comerç i del TRLSC introduïda a la Llei d'Auditoria de Comptes (Llei 22/2015) i l'adaptació de les normes comptables establertes en la Directiva 2013/34 de la Unió Europea sobre estats financers anuals. El contingut de la reforma de 2016 és essencial, ja que estableix nous criteris per poder realitzar el balanç abreujat i, per tant, la presentació d'uns models de balanç i memòria determinats.

Així mateix, durant el curs s'introduiran, segons les matèries, els canvis principals previstos per a l'any 2018 en adaptació de noves normes internacionals de comptabilitat. En aquest sentit, s'explicaran els principals aspectes de la NIIF 9 sobre els Instruments financers, la NIIF 15 sobre Ingressos i la NIIF 16 sobre Arrendaments (aquesta darrera prevista pel 2019).

 


El curs també abordarà el tractament comptable de l'Impost sobre Societats. En concret, es desenvoluparà la resolució de l'ICAC de 9 de febrer de 2016. Addicionalment, s'explicarà el tractament comptable de les noves regulacions introduïdes en la Llei de l'Impost de Societats a partir del 2015 com la reserva de capitalització, reserva de nivellament, etc. També s'abordarà el tractament comptable de la reversió fiscal dels deterioraments de cartera anteriors a 2013 establert per la Real Decret Llei 3/2016.

 


Durant el mòdul V es tractarà el tractament comptable de les operacions societàries previst per la seva implantació a partir de 2018 (ampliacions i reduccions de capital, operacions amb socis i empreses del grup, moviments de reserves i distribució de resultats).
El mòdul V tractarà l'elaboració dels comptes anuals, formats, models, etc.. En especial, s'abordarà l'ECPN i l'EFE. Finalment, es realitzarà un cas pràctic de memòria completa segons els models del Registre Mercantil vigents pel dipòsit de comptes del 2016.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està destinat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulguin posar al dia els seus coneixements comptables i conèixer, d'una banda, l'abast de la reforma del PGC de 2016 i, de altra, els propers canvis previstos per la regulació comptable per l'exercici 2018.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa, el curs plantejarà casos pràctics en totes les matèries i mòduls que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs. El curs tancarà amb un cas complet de memòria global.

 

 

 

PROGRAMA:

El curs s'estructura en 5 mòduls, que es poden seguir de manera independent, i 11 sessions, amb una durada total de 50 hores.

 

MODUL I.- La regulació comptable actual i criteris de valoració i registre dels immobilitzats

 

MODUL II.- Instruments financers

 

MODUL III.- Existències, transaccions en moneda estrangera, ingressos i provisions

 

MODUL IV.- Tractament comptable de l'Impost sobre Societats

 

MODUL V.- Patrimoni net, operacions societàries i comptes anualsSEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA