Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Màsters i Postgraus

Màster d'Especialització Tributària 2018-2019

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 M001/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

EL MÀSTER QUE T'APORTA MÉS

 

Prestigi i homologació

És un dels màsters més reconeguts en el món de l'assessorament i consultoria fiscals, garantit pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i per un equip docent altament qualificat. Està homologat pel Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-REGAF).


Experiència i reconeixement

Els 28 anys d'experiència el situen com un Màster de referència i indispensable per als despatxos professionals. Bàsic per introduir-se en l'àmbit fiscal i tributari.


Formació sòlida i pràctica

Ofereix una sòlida formació teòrica i, sobretot, pràctica, per tal de conèixer en profunditat la totalitat del sistema fiscal espanyol i les eines necessàries per desenvlupar l'assessorament i consultoria. Formació fonamentada en la resolució de casos pràctics.


Pràctiques professionals

Contempla pràctiques en algun dels 2.000 despatxos professionals vinculats al Col·legi. Per a aquests és una via fonamental per a la formació interna del seu equip i per incorporar nous professionals.


Inserció laboral

Més del 90% dels alumnes que han cursat el Màster estan treballant com assessors fiscals. Al llarg de les diverses edicions s'han format més de 500 professionals.

 

 

PERFIL DELS ASSISTENTS

 

Fonamental per als titulats universitaris i aquells que estan cursant els darrers anys de Grau/Llicenciatura que volen ser assessors fiscals.

 

Imprescindible per als que acaben d'incorporar-se a un despatx professional.

 

Imprescindible per als que volen reorientar la seva activitat professional cap a l'assessorament fiscal.

 

Bàsic per als professionals dedicats a les àrees fiscal i tributària.

 

 

REFERÈNCIES D'ALUMNES

 

“A l’equip docent es combinen assessors fiscals i inspectors d’Hisenda, la qual cosa permet tenir les dues perspectives de la professió“

 

Gisela Vilalta | Alumna Màster 13-14
Associada a Accent Jurídic, SL

 

 

 

“Després d’anys d’exercici professional lluny de l’àmbit tributari, el Màster em va ser de molta utilitat per posar-me al dia i recuperar un bon nivell de coneixements fiscals”

 

Pol Font | Alumne Màster 09-10
CEO d’Addenda. Financial Planners, Investment & Wealth Advisors

 

 

 

“El Màster és un pas previ i imprescindible per dedicar-se a la professió de consultor fiscal“

 

Ruben Gordillo | Alumne Màster 99-00
Soci de Ros Petit, SA

 

 

 

“És un màster dirigit a aquells que comencen a endinsar-se en el món del dret tributari. Està ben estructurat, ja què s’inicia amb l’aprenentatge de la base del dret tributari, la Llei General Tributaria i, a partir d’aquesta, es desenvolupa l’estudi de cada tribut específic”

 

Laura Obiols | Alumna Màster 15-16
Obiols Ysac SLU

 

 

 

“Haver realitzat el Màster m’ha suposat una experiència molt enriquidora des del punt de vista acadèmic i, també, humà i pedagògic. El seu contingut està molt ben organitzat i estructurat. Vull destacar, sobretot, la qualitat del professorat, que m‘ha permès completar coneixements que no havia vist ni professionalment ni en els meus estudis universitaris"

 

Jorge Gómez | Alumne Màster 15-16
Director Financer a Materiales de Construcción Cubelles, SL.

 

 

 

“L’objectiu del Màster és crear veritables assessors fiscals, que vagin a cobrir les necessitats en aquest àmbit. El professorat és altament qualificat i imprimeix a les sessions molta pràctica, combinant la visió dels assessors i dels tècnics de l’Administració Tributària. En els seus 28 anys d’existència cal destacar que tothom que ha fet el Màster ha acabant treballant d’assessor fiscal"

 

Carme Jover | Alumna Màster 90-91
Coordinadora actual del Màster d’Especialització Tributària

 

 

 

DESPATXOS QUE CONFIEN EN EL MÀSTER

 

 

PROGRAMA

 

 

1.- Llei General Tributària i procediments de gestió i recaptació de la Hisenda Pública (oct/nov 2018).

2.- Impost sobre Societats (nov/des 2018).

3.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (des 2018).
4.- Inspecció fiscal i infraccions i sancions (gen 2019).

5.- Impost sobre el Valor Afegit (feb/mar 2019).

6.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni (mar 2019).

7.- Impost sobre Successions i Donacions (abr 2019).

8.- Impostos Municipals (abr 2019).

9.- Fiscalitat Internacional (mai 2019).

10.- Planificació fiscal (mai 2019).

11.- Presentacions telemàtiques (mai 2019).
12.-Cas pràctic (mai 2019).

 

 

CONTINGUTS DEL MÀSTER

 

Conceptes, estructures, elements bàsics i naturalesa dels diferents impostos.

 

Actualització de la normativa tributària, amb la incorporació de reformes i canvis legislatius.

 

Tractament i confecció de declaracions de les diferents figures impositives.

 

Realització d'exercicis pràcticsseleccionats.

 

Revisió de les consultes tributàries i de les principals novetats tributàries.

 

Documentació de suport elaborada específicament en cada temàtica.

 

 

CERTIFICACIÓ

 

  • Per obtenir la titulació de Màster d'Especialització Tributària és necessari disposar d'un títol universitari, cumplir el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i aprovar les diferents proves.

 

 

  • Qualsevol altra persona sense titulació universitària pot assistir a les classes del Màster, sempre que tingui uns coneixements mínims acreditats. En aquest cas, si es compleix amb el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i s'aproven les diverses proves se li expedirà a la persona un diploma acreditatiu del Curs d'Especialització Tributària.

 

 

EQUIP DOCENT

 

Sra. Carme Jover. Economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Coordinadora del Màster.

Sra. Natàlia Caba. Llicenciada en Dret. Directora General de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ignasi Ciutad. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Sr. Martí Cors. Llicenciat en Dret. Inspector Tributari de l'Agència Tributària Catalana. Cap de la inspecció Territorial Adjunta de l'Agència Tributària Catalana.

Sr. Juan Antonio Fernández. Llicenciat en Dret. Cap d'Unitat de Gestió i Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Sr. Carlos Lázaro. Advocat. Director d'Assessoria Fiscal de Banc de Sabadell.

Sra. Marta Pérez. Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Cap d'Equip de Delicte Fiscal en la Delegació Especial de Catalunya durant els darrers cinc anys. Actualment integrada en un Equip Regional d'Inspecció.

Sr. Javier Ragué. Advocat. Soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sra. Paula Rodríguez-Piñeiro. Inspectora d'Hisenda de l'Estat

Sr. Jaume Saura. Cap de la Dependència Regional d'Informàtica Tributària de l'AEAT a Catalunya.

Sr. José María Tocornal. Cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

 

 

DATES: del 22 d'octubre 2018 al 4 de juny de 2019.

 

HORARI: 2 dies per setmana, de 17.00 a 21.00 hores (generalment, dimarts i dijous).

 

 

 

 

 

QUOTA DE COL·LEGIATS: 3.600 €

 

QUOTA DE NO COL·LEGIATS: 4.700 €

 

 

 

Consulta les condicions especials de finançament:

 

Més informació

 

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA