Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per a economistes

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y048/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 JURÍDICA

Programa

HOMOLOGACIÓ:

Auditors de Comptes (ICAC): 4 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 4 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (en directe):

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATES: 15 i 17 de setembre de 2020.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 h.

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 100 €

PREU NO COL·LEGIATS: 130 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Joaquim Altafaja Diví, llicenciat en Ciències Econòmiques, expert en prevenció de Blanqueig de Capitals i acreditat en el Registre d'Experts Qualificats en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme d'INBLAC. Membre del Consell Directiu del Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización (ECN-CGE).

 

 

 

OBJECTIUS:

Els subjectes obligats per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals (PBT) i finançament del terrorisme (FT), en el marc de les obligacions d'informació i control intern han d'adoptar les mesures oportunes per assolir el coneixement de les exigències derivades d'aquesta normativa. En aquest sentit, els professionals dels àmbits de l'assessorament financer, l'auditoria de comptes, l'assessorament fiscal i els experts comptables, en la seva condició de subjectes obligats amb independència de la seva dimensió, estan obligats a acreditar la participació en cursos específics entorn a un pla de formació fonamentat en la identificació i el nivell de risc de les activitats desenvolupades.

 

El curs busca millorar la comprensió del fenomen del blanqueig de capitals i la seva aplicació a l'empresa. En aquest sentit, la modificació legislativa introduïda pel Reial Decret-Llei 11/2018, de 31 d'agost, introdueix importants modificacions que afecten substancialment als sistemes de prevenció que els subjectes obligats han de tenir presents per assolir el compliment de la Llei. Tanmateix, aquesta modificació no deixa de ser parcial, ja que a més de la reforma del reglament (RD 304/2014), queden pendents la transposició de la Cinquena Directiva (Directiva UE 2018/843), que fixa el seu termini pel 10 de gener de 2020, i de la Sisena (Directiva UE 2018/1673), pel 3 de desembre de 2020.

 

 

 

DIRIGIT A:

Economistes que exerceixin professionalment activitats d'auditoria de comptes, comptabilitat externa, assessorament fiscal o bé quan participin en la concepció, realització o assessorament per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valors i altres actius, l'obertura o gestió de comptes corrents, comptes d'estalvi o comptes de valors, l'organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió d'empreses o la creació, el funcionament o la gestió de fideïcomisos, societats o estructures anàlogues, o quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària.

 

 

 

NIVELL DE CONEIXEMENTS:

El curs està orientat a economistes amb coneixements bàsics en PBC y FT o bé que vulguin aprofundir si disposen d'un model de prevenció implantat amb procediments escrits i subjectes a un procés de millora continua.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Principals modificacions de la Llei 10/2010 de PBC y FT introduïdes pel Reial Decret-Llei 11/2018, de 31 d'agost.
- Subjectes obligats, lletres o) y u)
- Identificació del titular real
- Mesures de diligencia deguda
- Mesures reforçades de diligencia deguda
- Persones amb responsabilitat pública
- Conservació de documents
- Polítiques i procediments
- Comunicació de potencials incompliments
- Òrgan de control intern i representant
- Examen extern
- Comerç de bens
- Supervisió i inspecció
- Infraccions i règim sancionador
- Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos

 

2.- Directiva (UE) 2018/843, de 30 de maig de 2018.
- Serveis de moneders electrònics i monedes virtuals
- Dret d'accés a la informació dels titulars reals de les empreses
- Nous criteris per avaluar països fora de la UE i mesures de vigilància de les transaccions
- Sistemes d'identificació no presencials i de signatura electrònica

 

3.- Directiva (UE) 2018/1673, de 3 de desembre de 2018.
- Modificació del codi penal per establir que el delicte fiscal passi a tipificar-se com antecedent a efectes del delicte de blanqueig de capitals

 

4.- Participació i preguntes.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA