Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Les NIAS 560 (fets posteriors) i 570 (empresa en funcionament) després de la Covid-19

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y045/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 4 hores Auditoria
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 4 h

 

 

DATA: 16 de setembre de 2020.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Salvador Grabulós, economista, auditor de comptes i soci de Zenit Auditores y Consultores. Professor en el Màster Universitari de Comptabilitat Superior i Auditoria UAB/CEC.

 

 

 

PRESENTACIÓ I PROGRAMA:

1) NIA 560 Fets posteriors
Amb posterioritat a la data de tancament de l'exercici i abans de l'aprovació dels comptes anuals, poden ocórrer esdeveniments que podrien afectar-los. Els marcs d'informació financera es refereixen específicament a aquests fets i identifiquen diverses situacions:
- Fets ocorreguts entre la data de tancament dels comptes anuals i la data de l'informe d'auditoria.
- Fets que arriben a coneixement de l'auditor amb posterioritat a la data de l'informe d'auditoria però amb anterioritat a la data de publicació dels comptes anuals.
- Fets que arriben a coneixement de l'auditor amb posterioritat a la data de publicació dels comptes anuals.
En aquesta sessió es tractarà de veure quins procediments ha d'aplicar l'auditor per detectar fets posteriors i el correcte tractament d'aquests en l'informe d'auditoria.

 

2) NIA 570 Empresa a Funcionament
Aquesta norma internacional d'auditoria es refereix a la responsabilitat de l'auditor en l'auditoria dels comptes anuals en relació amb la correcta aplicació d'aquest principi en la confecció d'aquestes.
Per això tractarem sobre les diverses fases per les quals passa el procés d'avaluació que porta a terme l'auditor en el seu treball, entre elles:
- Obtenció d'evidència.
- Avaluació del risc.
- Avaluació de la Direcció.
- Procediments addicionals.
- Conclusions.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA