Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE LLEIDA: Mòdul 2 | Actualització comptable 2020: economistes i auditors davant les últimes consultes del BOICAC i una altra normativa d'interès

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y037/2020
Seu:
 Lleida
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Homologació:
- 4h Comptabilitat - auditors de comptes (ICAC)
- homologat 4 hores RECC

 

Mòdul 2.

De 15.30 a 19.30 hores

 


Actualització comptable 2020: Economistes i auditors davant les últimes consultes del BOICAC i una altra normativa d'interès

 

DATA: Dijous, 17 de setembre de 2020

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. C/ Pere de Cabrera, 16, 1.G

 

 

 

NOTA IMPORTANT: no s'acceptaran inscripcions el mateix dia del curs

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 80 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 120 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Juan Luis Domínguez, economista i auditor de comptes. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

OBJECTIUS:

 

En els últims butlletins oficials de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria s'han publicat diferents consultes, unes sobre complexes operacions empresarials d'actualitat, i altres que busquen aportar llum sobre les interpretacions que afloren amb l'aplicació pràctica de la normativa comptable resultant de l'PGC vigent. Les prioritats del dia a dia no faciliten el seguiment i l'anàlisi de les implicacions de la normativa comptable aprovada i d'altres pronunciaments de l'ICAC més recents, ni tampoc una assossegada reflexió sobre qüestions de certa complexitat que presenta la realitat empresarial.

Amb l'objectiu d'analitzar i aclarir els pronunciaments últims de l'ICAC, s'organitza aquesta sessió per facilitar la resolució de problemes en les empreses clients, i simultàniament posar a el dia als equips professionals dels despatxos.

La sessió formativa crearà un marc idoni per a l'anàlisi, el debat i la interpretació pràctica dels últims criteris evacuats per l'ICAC en qüestions recents com, entre d'altres, les que segueixen:

 

PROGRAMA:

 

- Sobre si s'han de fer ajustos al tancament de l'exercici per les conseqüències derivades de l'estat d'alarma per a la gestió de l'COVID-19 i la possible no aplicació del principi d'empresa en funcionament.
- Efectes de la crisi sanitària en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals.
- La comptabilització dels ERTO 's
- Anàlisi de les àrees comptables més afectades per la pandèmia.
- La classificació en corrent o no corrent d'un préstec.
- La capitalització de despeses financeres per una societat que gestiona rendes vitalícies.
- Sobre el repartiment d'un dividend entre empreses de el grup després de successius canvis de valors.
- La catalogació comptable d'un contracte d'arrendament i possibles modificacions posteriors.
- Donació d'un soci a una societat limitada professional
- Registre comptable del pagament de certs dividends
- Compra d'empresa que no és negoci
- Aclariments sobre les aportacions de socis (compte 118)
- Imputació de subvencions vinculades a inversions financeres
- La possibilitat de signar els informes d'auditoria de comptes mitjançant signatura electrònica.
- Sobre l'obligació de publicar l'informe de transparència pels auditors de EIP
- L'aplicació de la normativa reguladora de la protecció de dades personals en l'àmbit d'un treball d'auditoria de comptes.
- El registre de certes subvencions, donacions i llegats rebuts.
- Efecte impositiu de la "reserva de capitalització".
- Facultat d'emprar models abreujats per les filials d'un grup on la seva matriu no diposita comptes anuals consolidats en el Registre.
- Vendes d'unes parcel-les: existència o inversions immobiliàries
- Comissions abonades a professionals que fan d'intermediaris en un arrendament operatiu.
- Adquisició de mercaderies en moneda estrangera.
- Honoraris abonats a assessors legals o altres professionals que intervenen en l'adquisició d'una cartera d'accions.
- Compromís en ferm per a l'adquisició d'existències.
- Societats de el grup en el sentit de l'art. 42 de el Codi de Comerç.
- Transmissió d'un negoci a una societat limitada unipersonal amb la finalitat de seguir desenvolupant la mateixa activitat que venia exercint una persona física.
- Valoració de residus.
- Subvenció rebuda per finançar l'adquisició de sòl i criteri a seguir per amortitzar les inversions immobiliàries.
- Dividend rebut quan s'han realitzat inversions successives.
- Breu comentari d'altres novetats comptables: per exemple, algunes Operacions societàries habituals en pimes RICAC 2019

 

 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ALS 2 MÒDULS DEL CURS Economistes i auditors davant els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament | Actualització comptable 2020

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA