Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Entenent els comptes anuals consolidats. Teoria i pràctica

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y032/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores de Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 6 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

FORMACIÓ ONLINE (en directe):

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATA: 13, 15 i 20 de juliol de 2020.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 hores

 

 

 

COL.LEGIATS: 135 €

NO COL.LEGIATS: 175 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Albert Valero Tamayo. Economista i auditor. Ex-Senior Manager d'EY. Professor de NIIF, USGAAP i Consolidació al CEF. Membre del ROAC des de la seva constitució.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

"Els estats financers consolidats no es corresponen a la suma dels estats financers individuals de les societats que intervenen en la consolidació."


Aquesta afirmació de vegades no es té suficientment present quan es llegeixen comptes anuals consolidats. Però, quines són les claus de la falta de correspondència entre uns estats agregats i uns estats consolidats?


Els estats financers consolidats s'elaboren d'acord amb unes regles específiques, que en el nostre entorn són les Normes de formulació de comptes anuals consolidats.


Per dur a terme una lectura i interpretació correcta esdevé necessari un coneixement general del marc d'elaboració d'aquests comptes, així com del procés de consolidació. Per exemple, no serà el mateix la manera en com s'incorpora als comptes anuals consolidats una societat pròpiament dita del grup que una societat associada.


El procés de consolidació dóna lloc a l'aparició de partides específiques amb un significat propi de la consolidació. Aquest significat ha de ser adequadament comprès per poder realitzar una anàlisi financera pertinent. Per exemple, el fons de comerç de consolidació, les diferències de conversió o els socis externs són partides habitualment significatives dins dels estats financers consolidats i que precisen del coneixement de la seva gènesi per a la seva correcta interpretació.


No importa només la teoria, sinó també la seva posterior aplicació pràctica. D'aquí que resulti esclaridor veure com es trasllada tota aquesta teoria a la pràctica. Aquest és finalment l'objectiu real del curs: llegir i interpretar deforma guiada i explicada uns comptes anuals consolidats reals.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Entendre conceptualment què inclouen i què no uns comptes anuals consolidats.
- Obtenir una visió global del procés i dels mètodes de consolidació aplicables.
- Conèixer el significat les partides específiques dels estats financers que sorgeixen com a conseqüència del procés de consolidació: fons de comerç, socis externs, diferències de conversió, etc.
- Treball conjunt sobre comptes anuals consolidats reals.

 

 

 

DESTINATARIS:

Els principals destinataris són els usuaris que han d'interpretar, analitzar o comparar estats financers consolidats (analistes financers, directors generals, accionistes, etc), així com els professionals de l'àrea financera de les empreses que preparen estats individuals, que s'han d'incorporar en uns estats financers consolidats (Directors financers, directors d'administració, caps de comptabilitat, responsables de consolidació, controllers, auditors interns , etc). Així mateix ho són els auditors que han de revisar els estats financers consolidats.


Els professionals de l'àrea de fiscal que preparen liquidacions d'acord amb el règim de tributació consolidat, poden tenir interès en conèixer les diferències bàsiques amb la consolidació mercantil.

 

 

 

PROGRAMA:

En les dues primeres sessions de curs s'aniran desenvolupant els principals trets distintius d'uns estats financers consolidats. Al final de cadascuna de les dues primeres sessions, els assistents podran treballar els aspectes comentats amb uns comptes anuals reals. Els punts a comentar seran posats en comú durant la tercera sessió del treball.
1. Comptes anuals consolidats: normes aplicables, tipus de societats incloses i excloses i mètodes de consolidació aplicables.
2. Sistemàtica del procés de consolidació.
3. Efectes del procés de consolidació en els comptes anuals consolidats.
4. Posada en comú sobre el treball dels comptes anuals consolidats reals.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA