Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Novetats laborals introduïdes per la Directiva 2018/957. Desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G186/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 LABORAL

Programa

DATES: 23 i 30 d'octubre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 195 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 250 €

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Claudia Casajuana, llicenciada en Dret. Membre del Cos Superior d' Inspectors de Treball de Catalunya.

 

 

 

OBJECTIUS:

El curs pretén analitzar les novetats i modificacions introduïdes per la Directiva 2018/957 en matèria de desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional, i els efectes que comportarà la seva transposició. Diferenciar entre desplaçaments inclosos en l'àmbit d'aplicació de les Directives comunitàries i els supòsits de frau o falsos desplaçaments. Determinar en cada cas quina és la legislació laboral i el règim de Seguretat Social aplicable als treballadors desplaçats; saber quines obligacions tenen les empreses que desplacen als seus treballadors abans i durant el desplaçament i els tràmits que han de realitzar; i conèixer les responsabilitats de diferent índole en què poden incórrer, inclòs en el cas de subcontractació i empreses de treball temporal. Actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Marc jurídic aplicable als treballadors desplaçats en el marc d'una prestació de serveis transnacional.
2. La nova Directiva 2018/957. Aspectes pràctics.
3. Delimitació dels supòsits de prestació transnacional de serveis i del concepte de treballador desplaçat.
4. Obligacions empresarials de comunicació i drets mínims dels treballadors desplaçats a Espanya. Novetats introduïdes per la Directiva 2018/957.
5. La Seguretat Social dels treballadors desplaçats. Últims pronunciaments del TJUE.
6. Prevenció de riscos laborals i recàrrec de prestacions econòmiques a la Seguretat Social.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA