Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Aspectes pràctics de l'administració de personal: salaris, contractes i Seguretat Social

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F023/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 LABORAL

Programa

DATES: 18, 20, 25 i 27 de setembre; 2 i 4 d'octubre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 375 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 525 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Àngel Buxó, graduat social. Director general consultoria de RRHH Àngel Buxó i directiu de RRHH.
Sr. Joan Carles Masmitjà, graduat social. Docent de Gestió Laboral.

 

 

 

OBJECTIUS:

Curs d'aplicació pràctica, destinat a iniciar i complementar la formació i els coneixements per a poder desenvolupar la gestió administrativa en departaments de personal d'empreses, gestories, assessories i empleats adscrits a despatxos professionals, de tal manera que els assistents puguin actuar tant dins de l'empresa com en qualitat de gestors dels assumptes relacionats amb aquestes àrees.

 

Té com a objectiu desenvolupar els tràmits i efectuar la gestió administrativa de personal, mitjançant la realització de processos administratius derivats de la contractació de personal, el càlcul i l'elaboració de rebuts de salaris i documentació derivada, els processos administratius relatius a la relació de l'empresa amb la Seguretat Social i el Ministeri d'Hisenda, així com el tractament de les possibles incidències dins de la relació laboral, respectant el marc jurídic legal vigent.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Salari i cotització a la Seguretat Social en el RGSS.
1.1.- El salari. Conceptes salarials i no salarials.
1.2.- Deduccions del salari.
1.3.- Cotització a la Seguretat Social.
1.3.1.- Tipus de cotització i bases mínimes i màximes de cotització (2015).
1.3.2.- Càlcul de la base de cotització.

 

2.- El rebut de salari.
2.1.- Estructura.
2.2.- Salari brut i líquid a percebre.
2.3.- Càlcul del rebut de salari.

 

3.- Retencions per IRPF.
3.1.- Esquema de càlcul.
3.2.- Exemple.

 

4.- Liquidació de quotes en el Règim General de la Seguretat Social.
4.1.- Termini reglamentari d'ingrés, període voluntari i recaptació executiva.
4.2.- Sistema de liquidació Directa (SILTRA).
4.3.- Documents de cotització.
4.3.1.- Relació nominal de treballadors (TC-2/RNT).
4.3.2.- Butlletí de cotització al Règim General (TC-1/DCL i RLC).
4.4.- Recàrrecs i interessos de demora per ingrés de les quotes fora de termini.

 

5.- El Contracte de treball.
5.1.- El contracte de treball. Generalitats.
5.2.- Els contractes indefinits.
5.3.- Contractes temporals.
5.4.- Contractes formatius.
5.5.- Contractes a temps parcial.
5.6.- Altres modalitats de contracte de treball.

 

6.- Incapacitat Temporal.
6.1.- Contingències (Malaltia comuna/accident no laboral. Accident de treball/malaltia professional).
6.2.- Nòmines IT (Malaltia comuna i accident de treball).
6.3.- Comunicació a l'entitat gestora dels parts de baixa, confirmació i alta mèdica.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA